Erfrecht. Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Is voldoende aannemelijk dat verzoeker de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoeker verzoekt de rechter om bij beschikking het testamentair bewind betreffende het aan verzoeker toekomende legaat op te heffen. Verzoeker legt aan het primaire verzoek ten grondslag dat hij gedurende de periode van 2009 tot en met 2014 is [...]

By |2023-11-27T10:04:59+01:0027 november 2023|

Erfrecht. Schulden van de nalatenschap. Kosten voor begrafenis en uitvaart. Omstandigheden van de overledene. Schending van erfdeel door de kosten van de uitvaart? Toetsing.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van een uitvaart tot de schulden van de nalatenschap behoorden. Eisers vorderen dat de kantonrechter voor recht verklaart dat S jegens eisers een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de nalatenschap voor een bedrag van € 15.184,51 te benadelen. Eisers leggen aan vorderingen [...]

By |2023-11-21T09:50:12+01:0021 november 2023|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onverwachte schuld. Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Ontvankelijkheid. Potentiële schuld? Termijn indienen van verzoek.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen alsnog de nalatenschap beneficiair mochten aanvaarden in verband met een hen onbekende schuld van de nalatenschap. Verzoekster verzoekt om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar te machtigen de onderhavige nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden en voor zover noodzakelijk de betrokken notaris [...]

By |2023-11-13T08:43:57+01:0013 november 2023|

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Medewerking aan afwikkeling door erfgenamen. Machtiging ex 3:299 BW om over bankrekeningen van erflater te beschikken.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over een machtiging ex 3:299 BW om over de bankrekeningen van de erflater te kunnen beschikken. In deze zaak zijn de volgende feiten van belang. Eiser en gedaagden zijn de kinderen van de erflater. Bij testament van 15 februari 1999 heeft erflater partijen tot zijn erfgenamen benoemd, ieder [...]

By |2023-11-06T09:24:05+01:006 november 2023|
Go to Top