Erfrecht. Beschermingsbewind. Gronden voor instellen van bewind. Vermogensrechtelijke belangen. Maatstaf. Toetsing. Voorkeur rechthebbende bij benoeming van bewindvoerder.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er gronden waren tot het instellen van een beschermingsbewind. Ter beoordeling aan het hof ligt allereerst voor of ten tijde van de bestreden beschikking gronden voor het bewind aanwezig waren en of deze thans (nog) aanwezig zijn. Ingevolge artikel 1:431 van [...]

By |2022-01-31T07:31:52+01:0031 januari 2022|

Erfrecht. Legaat. Verzoek tot opheffing van een legaat. Vereisten voor toewijzing. Toetsing. Dient de bedoeling van de erflater te worden meegewogen?

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 arrest gewezen over de vraag of de bedoeling van de erflater diende te worden meegewogen bij een verzoek tot opheffing van een legaat. Verweerder 1 en verweerder 3 zijn de twee kinderen die zijn geboren uit het huwelijk van hun ouders (hierna ook de erflaters). De legatarissen [...]

By |2022-01-24T09:37:37+01:0024 januari 2022|

Erfrecht. Legaat. Verzoek opheffing legaat. Maatstaf. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Uitleg testament. Vaststelling van de bedoeling van de erflater.

De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 11 juni 2021 de maatstaf en toetsing van een verzoek tot opheffing van een legaat ex artikel 4:123 BW besproken. De middelen hebben in de kern genomen betrekking op de toepassing door het gerechtshof van artikel 4:123 BW. Het onderdeel betoogt dat door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst [...]

By |2022-01-17T06:55:35+01:0017 januari 2022|

Erfrecht. Legitieme. Berekening legitieme. Kosten van executele. Kosten van vereffening. Advocaatkosten. Schending informatieplicht van executeur over legitieme. Dwangsom.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 24 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte advocaatkosten als schuld van de nalatenschap bij het vaststellen van de legitimaire massa betrokken diende te worden. Erflaatster heeft (onder herroeping van haar wilsbeschikking van 21 mei 2010) bij uiterste wilsbeschikking, vervat in een testament d.d. 17 december 2014, [...]

By |2022-01-10T05:01:10+01:0010 januari 2022|

Erfrecht. Vereffening. Afleggen rekening en verantwoording door de vereffenaar en verzet tegen de uitdelingslijst. Schulden van de nalatenschap. Wijze van afleggen rekening en verantwoording.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een door de rechtbank benoemde vereffenaar rekening en verantwoording diende af te leggen. Verzoeker is bij een met redenen omkleed verzoekschrift d.d. 8 februari 2020 in verzet gekomen tegen de door verweerder op 9 januari 2020 ter griffie van de rechtbank [...]

By |2022-01-03T07:23:31+01:003 januari 2022|
Go to Top