De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verjaring van een vordering tot schadevergoeding. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:310 BW verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde bekend is geworden [...]

By |2018-11-29T06:43:34+01:0029 november 2018|

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot nietigverklaring van een testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. In 2017 is overleden erflaatster. Op 1 mei 2012 is voor de notaris een testament verleden waarbij erflaatster eerdere uiterste wilsbeschikkingen heeft herroepen, eiser is benoemd tot [...]

By |2018-11-25T03:00:41+01:0025 november 2018|

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 september 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot het verstrekken van informatie aan de legitimarissen ter berekening van de legitieme beperkt toegewezen. Vooralsnog onaannemelijk dat eisers een vordering hebben, maar door gebrekkige informatie erfgenaam ook niet volstrekt ondenkbaar. Kort geding. Legitieme. Vordering [...]

By |2018-11-18T04:05:04+01:0018 november 2018|

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan en regie gevoerd over de verkoop van een woning behorende in een nalatenschap. De erfgenamen wensen over te gaan tot de verdeling van de nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de [...]

By |2018-11-07T05:57:51+01:007 november 2018|

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot ontslag van de executeur. Het verzoek tot ontslag wordt afgewezen omdat de executele al is geëindigd. De executeur heeft ook zijn taak vervuld om een boedelbeschrijving op te stellen. Dat een van de erfgenamen het niet eens [...]

By |2018-11-04T05:58:38+01:004 november 2018|
Go to Top