Erfrecht. Aanslag erfbelasting. Waarde van de nalatenschap. Waarde van vordering van erfgenaam. Verrekening met een verjaarde vordering. Natuurlijke verbintenis.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 9 januari 2023 uitspraak gedaan over de vraag welke waarde moest worden toegekend aan een verjaarde vordering van een erfgenaam. Tussen partijen is in geschil of de inspecteur de waarde van de belaste verkrijging op het juiste bedrag heeft vastgesteld. Meer specifiek is in geschil (de waarde van) de vordering [...]

By |2023-08-27T06:48:06+01:0027 augustus 2023|

Erfrecht. Vereffening. Kosten van vereffening. Schulden van de nalatenschap. Notariskosten. Toetsing. Belang van de boedel. Specificatie van de factuur. Bemiddeling. Opdracht.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de vraag of bepaalde notariskosten als kosten van vereffening diende te worden beschouwd en daarmee schulden waren van de nalatenschap. Op grond van artikel 4:7 lid 1 sub c behoren ook de kosten van vereffening van de nalatenschap tot de schulden van de nalatenschap. [...]

By |2023-08-20T09:08:58+01:0020 augustus 2023|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onbekende schuld van nalatenschap. Is alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk? Termijn. Schuld aan een onderneming. Administratie van de erflater.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk was wegens een onbekende schuld van de nalatenschap. In 2021 is de heer A overleden. Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt. Erflater is in zijn testament niet afgeweken van het wettelijk [...]

By |2023-08-13T10:32:40+01:0013 augustus 2023|

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheidsincident. Wettelijke verdeling. Vastelling omvang geldvorderingen. Verzoekschriftprocedure. Informatie. Inzage. Exhibitieplicht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 22 maart 2023 uitspraak gedaan in een bevoegdheidsincident met betrekking tot het vaststellen van de geldvorderingen bij een wettelijke verdeling en het recht op inzage van stukken ex art. 843a Rv. Bij testament heeft erflater gedaagde en zijn beide dochters voor gelijke delen tot erfgenamen van zijn nalatenschap benoemd en [...]

By |2023-08-06T07:45:51+01:006 augustus 2023|
Go to Top