Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 maart 2020 uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot schriftelijk verweer gezien de uitbraak van het Coronavirus. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. [...]

By |2020-03-30T04:16:29+01:0030 maart 2020|

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. Levert het Corona-virus juridische overmacht op? Overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW. Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid. Van overmacht is sprake wanneer “een tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend”. Dit is volgens artikel 6:75 BW het geval “indien zij niet te wijten is aan zijn [...]

By |2020-03-22T11:05:07+01:0016 maart 2020|

Erfrecht. Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie was de bankrekening gevoed?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening was en over het aanvangstijdstip waarop de wettelijke rente is gaan lopen bij een onrechtmatige daad. Het hof stelt het volgende voorop. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de tenaamstelling van een bankrekening [...]

By |2020-04-07T09:16:56+01:008 maart 2020|

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een tussenkomst mogelijk was in een geding over de verdeling van een nalatenschap. Gedaagde vordert in reconventie samengevat eiseres te veroordelen tot het overgaan van verdeling van de nalatenschap met het verzoek aan de rechtbank om de verdeling aldus vast [...]

By |2020-03-02T12:52:44+01:002 maart 2020|
Go to Top