Erfrecht. Gebruikrecht van deelgenoten. Gebruiksgenot. Vergoeding voor het gebruik van een woning. Is een gebruiksvergoeding verschuldigd? Berekening van de gebruiksvergoeding.

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een gebruiksvergoeding verschuldigd was als vergoeding voor het gebruik van een woning. De eisers vorderen dat gedaagde een vergoeding betaalt voor het gebruik van de woning als schadeloosstelling voor gederfd gebruiksgenot. Het recht op deze gebruiksvergoeding vloeit volgens eisers voort uit artikel 3:169 BW [...]

By |2023-09-25T08:33:30+01:0025 september 2023|

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Wettelijke vereffening. Einde taak executeur. Dagvaarden van de executeur in hoedanigheid. Dagvaarding ontvankelijk?

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een voormalig executeur op de juiste wijze was gedagvaard. Verweerder heeft de nalatenschap van moeder beneficiair aanvaard. In beginsel eindigt daarmee de taak van de executeur en moet de nalatenschap volgens de regels van afdeling 4.6.3. BW worden vereffend. Niet in geschil is echter [...]

By |2023-09-18T08:14:19+01:0018 september 2023|

Erfrecht. Executele. Legitieme. Informatieplicht van executeur. Verstrekken van gegevens. Omvang en waarde van nalatenschap. Reikwijdte. Termijn aanlevering stukken. Dwangsom.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de plicht van de executeur tot het verstrekken van gegevens om de omvang en waarde van nalatenschap te bepalen met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de legitieme vordering. Eiseres vordert dat gedaagde als executeur wordt veroordeeld om inlichtingen en bescheiden te verstrekken en stelt [...]

By |2023-09-11T11:06:18+01:0011 september 2023|

Erfrecht. Koop van onroerend goed. Misbruik van omstandigheden? Vernietiging van koopovereenkomst en leveringsakte? Verwarring door medicijngebruik? Stelplicht en bewijslast.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst tussen erflaatster en erfgenaam van een stuk grond door misbruik van omstandigheden tot stand was gekomen. In de kern gaat deze zaak over de vraag welk stuk grond erflaatster, bij leven aan geïntimeerden heeft verkocht. Appellanten  doen een beroep op vernietiging van [...]

By |2023-09-03T10:04:56+01:003 september 2023|
Go to Top