Moet executeur snel verkopen?

Van onze advocaat executeur: In een al weer wat oudere casus stellen de kinderen van erflater dat een executeur onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door zich niet te gedragen op een wijze waarop een redelijk handelend en redelijk bekwaam executeur zich behoort te gedragen. De executeur zou op onzorgvuldige wijze erflaters bedrijfspanden hebben verkocht, namelijk te snel tegen een te [...]

By |2017-02-15T12:14:24+01:0021 november 2016|

Medewerking afdwingen bij verdeling erfenis

Van onze advocaat verdeling erfenis. Vader en moeder waren in gemeenschap van goederen gehuwd en vader overlijdt na moeder. Vader heeft tijdens leven aan de vier kinderen hun erfdelen in contanten uitbetaald, maar de woning is echter nog niet op vaders naam gezet. Om de schulden van vaders nalatenschap te kunnen voldoen, is het nodig de [...]

By |2017-02-15T12:14:43+01:0021 november 2016|

Legitieme en de waarde van aandelen

Van onze advocaat legitieme: in deze al weer wat oudere casus overleden de ouders in 2008. Zij hebben eiser onterfd die twist met zijn twee broers over de berekening van de legitimaire massa. Een geschil betreft de waardering van vaders aandelen in een beleggingsmaatschappij. Volgens eiser wordt de waarde van de aandelen gedrukt door de mogelijkheid van compensatie [...]

By |2017-02-15T11:49:00+01:0021 november 2016|

Rekening en verantwoording door de executeur

Van onze advocaat executeur: aan het einde van de executele moet de executeur rekening en verantwoording afleggen. Welke eisen mogen aan de rekening en verantwoording worden gesteld? In een geval bij het Gerechtshof Den haag aanvaarden na vaders overlijden zijn zoon en twee dochters de nalatenschap beneficiair. De nalatenschap is negatief. Doordat de nalatenschap wettelijk vereffend [...]

By |2017-02-15T12:14:04+01:0014 november 2016|

Verdeling erfenis en verrekening

Bij de verdeling van de erfenis komt vaak aan het licht dat er nog allerlei schulden moeten worden verrekend. Hoe gaat dat nou? Onze advocaat erfenis verdelen legt uit. Allereerst bestaat er de mogelijkheid van toerekening van een bepaald schuld aan een erfgenaam, maar wat als een erfgenaam een vordering heeft én een schuld? In een [...]

By |2017-02-15T12:12:43+01:0013 november 2016|

Legitieme en verzwijging

Van onze advocaat legitieme: in een zaak waarin onze advocaat legitieme de langstlevende en een dochter bijstond, deed een andere dochter, die was onterfd door haar vader, bij de Rechtbank Amsterdam een beroep op artikel 3: 194 BW. In dat artikel staat dat degene die zaken uit een erfenis verzwijgt, zijn aandeel hierin verbeurt. Kan een legitimaris [...]

By |2017-02-15T12:12:59+01:0013 november 2016|

Kindsdeel: agrarische waarde of niet?

Van onze advocaat kindsdeel: in een zaak bij de rechtbank Rotterdam was vader reeds in 1990 overleden en hij had een ouderlijke boedelverdeling in zijn testament opgenomen. Moeder had dochter onterfd in haar testament en overlijdt in 2013. Dochter verlangt alsnog informatie en rekening en verantwoording van de zoon over de nalatenschap van vader (art. [...]

By |2017-02-15T12:13:23+01:0013 november 2016|
Go to Top