Rechtskeuze aandeelhoudersovereenkomst buitenlands recht versus Nederlands recht

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Gelderland heeft op 9 juni 2017 uitspraak gedaan over een rechtskeuze aandeelhoudersovereenkomst buitenlands recht versus Nederlands recht. Vordering buitenlandse moedermaatschappij tot het staken van concurrerend handelen door Nederlandse ex-werknemer van Nederlandse dochtermaatschappij wegens non-concurrentiebeding in aandeelhoudersovereenkomst met moedermaatschappij, toegewezen. Rechtskeuze aandeelhoudersovereenkomst buitenlands recht versus Nederlandse arbeidsrechtelijke regime artikel 7:653 [...]

By |2017-11-30T05:41:49+01:0030 november 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid. Franchiseovereenkomst met vennootschap voortijdig beëindigd. Bestuurder naast vennootschap aansprakelijk voor gemiste vergoeding?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 11 juli 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht. Franchiseovereenkomst met vennootschap was voortijdig beëindigd. Was de bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk voor de gemiste vergoeding? De externe aansprakelijkheid van een bestuurder Met betrekking tot de externe aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap op [...]

By |2017-11-29T06:32:14+01:0029 november 2017|

Artikel 843a Rv : verzoek tot inzage van bankafschriften of het overleggen van bepaalde stukken

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 28 juni 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot inzage van bankafschriften en tot het overleggen van bepaalde stukken. De rechter bespreekt de voorwaarden van het verzoek tot inzage van bankafschriften of het overleggen van bepaalde stukken of bescheiden (artikel 843a Rv). Artikel 843a Rv : [...]

By |2017-11-27T06:58:05+01:0027 november 2017|

Wanbeleid in onderneming : verstoorde relatie met aandeelhouders? Impasse?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming. Was de relatie met de aandeelhouders verstoord? Was er sprake van een impasse? De advocaat van B heeft aan haar verzoek tot vaststelling van wanbeleid van de onderneming A en van verantwoordelijkheid van de bestuurder E [...]

By |2017-11-22T13:11:42+01:0022 november 2017|

Weens Koopverdrag : de leveringsverplichting en de ontbinding van de internationale koopovereenkomst

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over een internationale koop en levering van roerende goederen onder het Weens Koopverdrag. De verkoper had niet geheel voldaan aan de leveringsverplichting. Mocht de koper de koopovereenkomst ontbinden? De bevoegdheid van de rechter en het toe te passen recht De rechtbank [...]

By |2017-11-20T06:58:23+01:0020 november 2017|

De onmiddellijke voorziening bij de ondernemingskamer

Van onze advocaat aandeelhouder. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs een kort overzicht gegeven over de bevoegdheden van de ondernemingskamer tot het treffen van een onmiddellijke voorziening in het ondernemingsrecht. De onmiddellijke voorziening bij de ondernemingskamer Artikel 2:349a lid 2 BW bepaalt dat de ondernemingskamer in elke stand van het geding op verzoek [...]

By |2017-11-18T11:56:35+01:0018 november 2017|

Non-conformiteit bij de koop van een perceel grond door bodemverontreiniging? Dwaling?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 1 maart 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een perceel grond door bodemverontreiniging. Eiser heeft een koopovereenkomst gesloten met de gemeente H ter zake de aankoop van een perceel grond voor het bouwen van een woonhuis. Non-conformiteit bij koop van onroerend goed [...]

By |2017-11-17T08:36:46+01:0017 november 2017|

Non-conformiteit bij de koop van een appartement : maakt gebrek in de riolering een normaal gebruik van het appartement onmogelijk?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 6 september 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een appartement. Maakte het gebrek in de riolering een normaal gebruik van het appartement onmogelijk? Aan de orde zijn problemen met de riolering in het door gedaagden aan eisers verkochte appartement. Volgens eisers lopen, [...]

By |2017-11-10T08:28:03+01:0010 november 2017|

Wanbeleid door scheve rekening-courantverhouding in onderneming? Zorgplicht en openheid van zaken ten aanzien van aandeelhouders. Tegenstrijdig belang?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan over de zorgplicht en openheid van zaken van een onderneming ten aanzien van de aandeelhouders. Was er sprake van een tegenstrijdig belang? Was er sprake van wanbeleid? De advocaat van IBB heeft aan haar enquêteverzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde [...]

By |2017-11-08T06:58:41+01:008 november 2017|

Internationaal recht, onbehoorlijk bestuur en de afgeleide schade van een aandeelhouder

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Rotterdam heeft op14 juli 2017 uitspraak gedaan over de afgeleide schade van een aandeelhouder in een internationale context. Gedaagde is woonachtig in Rusland. Rusland is, als rechtsopvolger van de USSR, partij bij het Haags Betekeningsverdrag 1965. De toepasselijkheid van dit verdrag brengt mee dat de kennisgeving van de dagvaarding [...]

By |2017-11-03T06:20:19+01:003 november 2017|
Go to Top