Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 14 augustus 2019 uitspraak gedaan over de wijze van verdeling van een erfenis, waar de kinderen het niet eens over konden worden. De kinderen moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren en daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo [...]

By |2019-09-24T11:14:49+01:0024 september 2019|

Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 18 juni 2019 uitspraak gedaan over de omvang van de informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris op de voet van artikel 4:78 BW en 4:67 BW. Bij testament van 9 mei 2016 heeft erflater over zijn nalatenschap beschikt en heeft hij appellante (zijn partner) benoemd tot zijn enige [...]

By |2019-09-16T03:15:06+01:0016 september 2019|

Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 juli 2019 uitspraak gedaan over een onrechtmatige daad van de executeur. Was de executeur persoonlijke aansprakelijk? Met de grief komt de advocaat van de erfgenaam op tegen het oordeel van de rechtbank dat de executeur (ernstig) tekortgeschoten is in de van haar te vergen zorg en daarmee jegens de [...]

By |2019-09-09T09:21:57+01:009 september 2019|

Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

De Rechtbank Rotterdam heeft 10 juli 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW door te beschikken over een goed uit de nalatenschap. Erflaatster heeft bij testament over haar nalatenschap beschikt waarbij zij eiseressen uitdrukkelijk als erfgenamen van haar nalatenschap heeft [...]

By |2019-09-01T10:51:54+01:001 september 2019|
Go to Top