Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vaststelling, de berekening en de opeisbaarheid van de legitieme vordering. Eisers zijn geen erfgenamen. Zij zijn op grond van de wet, artikel 4:63 lid 2 BW, legitimarissen in de nalatenschap van erflater en kunnen aanspraak maken op een legitieme portie als bedoeld in [...]

By |2022-12-19T03:55:30+01:0019 december 2022|

Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Informatieplicht van erfgenamen. Het geschil in de hoofdzaak gaat over het vestigen van een vruchtgebruik op alle tot de nalatenschap van erflater behorende goederen en over de verdeling van de saldi op diverse en/of-rekeningen. Gedaagde stelt dat zij een rechtmatig [...]

By |2022-12-11T08:05:53+01:0011 december 2022|

Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verklaring tot het inroepen van de legitieme portie. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Eiseres vordert dat de rechtbank de legitieme massa vaststelt. Gedaagde verweert zich het gevorderde omdat eiseres niet binnen de termijn van vijf jaar na het overlijden van [...]

By |2022-12-05T07:18:59+01:005 december 2022|
Go to Top