Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak in kort geding gedaan over een vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broers. Zij zijn als enige erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft, gerechtigd in de nalatenschap van hun op 4 januari [...]

By |2019-03-27T06:30:46+01:0027 maart 2019|

De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst. E legt aan haar primaire vordering nakoming van de earn-out-bepaling ten grondslag. Daarnaast is M gehouden tot vergoeding van de schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming (van artikel 3.1) van de [...]

By |2019-03-25T07:14:06+01:0025 maart 2019|

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording door de executeur te worden afgelegd? De executeur heeft ingevolge artikel 4:144 lid 1 BW de taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de [...]

By |2019-03-24T06:56:25+01:0024 maart 2019|

Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor verzorging? Verzoekster stelt (kort gezegd) dat zij aannemelijk heeft gemaakt dat verweerster verplicht is mee te werken aan het vestigen van een vruchtgebruik op [...]

By |2019-03-14T05:47:29+01:0014 maart 2019|

Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de noodzaak tot het oproepen van alle kinderen in een zaak waarbij een nalatenschap moest worden verdeeld tussen vijf kinderen. Erfrechtzaak van vader tegen zijn oudste twee kinderen van zijn in totaal vijf kinderen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege processueel ondeelbare vordering. Exceptio plurium [...]

By |2019-03-10T08:18:32+01:0010 maart 2019|

Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 11 oktober 2018 uitspraak gedaan over het verlies van de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding Voordat de erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard heeft hij de partiële verdeling ontvangen en behouden en daarmee zich als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedragen. Hierdoor komt aan de daarna [...]

By |2019-03-03T06:51:25+01:003 maart 2019|
Go to Top