Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament en over de aanpassing van de legitieme naar internationaal privaatrecht. In 2008 is overleden D, hierna te noemen de erflaatster. De erflaatster was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met F sr. Het huwelijk is [...]

By |2019-01-26T03:46:33+01:0026 januari 2019|

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk. Wat gaat de komende Brexit voor het Nederlandse internationale handels- en contractenrecht betekenen? Een definitieve “harde of zachte” Brexit zal grote juridische gevolgen hebben voor ondernemers in Nederland, die contracteren met ondernemingen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK). De belangrijkste veranderingen voor [...]

By |2019-01-21T08:13:56+01:0021 januari 2019|

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor proceskosten en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Global Foods vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: RM-support te veroordelen tot betaling aan Global Foods een bedrag van € 33.200,- [...]

By |2019-01-17T04:25:10+01:0017 januari 2019|

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 september 2018 uitspraak gedaan over een benoeming van een bijzonder curator. Naast het gewoon bewind op grond van artikel 1:253i lid 4 sub c BW was er sprake van testamentair bewind zoals geregeld in artikel 4:153 e.v. BW. Benoeming door de rechter van een bijzondere [...]

By |2019-01-12T04:37:10+01:0012 januari 2019|

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap door de bestuurder op de voet van art. 2:246 BW een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling opleverde in zin van art. 2:248 BW. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank [...]

By |2019-01-06T05:22:56+01:006 januari 2019|
Go to Top