Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 4 mei 2021 uitgebreid de wijze van vereffening na beneficiaire aanvaarding besproken. Twee erfgenamen komen bij de kantonrechter ingevolge art. 4:218 lid 3 BW in verzet tegen de door de vereffenaar opgestelde uitdelingslijst in de nalatenschap van hun moeder. In deze (beneficiair aanvaarde) nalatenschap [...]

By |2021-08-30T06:33:22+01:0030 augustus 2021|

Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 februari 2021 de gronden en toetsing besproken voor een ontslag van een bewindvoerder. De taak van de bewindvoerder eindigt, voor zover van belang, door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend (art. 1:448 lid 1 sub e BW). De kantonrechter bepaalt de [...]

By |2021-08-02T03:14:50+01:002 augustus 2021|
Go to Top