Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was bij een schenking van misbruik van omstandigheden vanwege gestelde wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiser heeft gesteld dat hij vermoedt dat gedaagde zich zaken uit de nalatenschap heeft toegeëigend, door misbruik te maken van de afhankelijkheidspositie en de geestelijke gesteldheid [...]

By |2020-06-29T09:37:38+01:0029 juni 2020|

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de afgifte van een legaat tegen inbreng ongedaan gemaakt kon worden. Gedaagde heeft in haar hoedanigheid van executeur het aan haar toegekende legaat afgegeven op 8 juni 2017, zonder dat tegelijkertijd harerzijds de daartegenover staande inbrengplicht is voldaan. Afgifte van een [...]

By |2020-06-22T06:20:05+01:0022 juni 2020|

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. Op 11 februari 2018 is hun moeder, erflaatster, overleden. Eiser en gedaagde zijn moeders erfgenamen. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde na het overlijden [...]

By |2020-06-15T06:21:19+01:0015 juni 2020|

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 mei 2020 uitspraak gedaan over de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven. In eerste aanleg vorderde appellante geïntimeerde te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording aan haar en aan de overige [...]

By |2020-06-08T09:55:39+01:008 juni 2020|

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 7 februari 2020 uitspraak gedaan over een testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Eiseres verzoekt verweerder te veroordelen mee te werken aan de vestiging van een vruchtgebruik op de echtelijke woning Aan dit verzoek legt eiseres ten grondslag dat zij erflater in de laatste periode van zijn leven intensief [...]

By |2020-06-01T06:00:43+01:001 juni 2020|
Go to Top