Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over het recht van de erfgenamen op informatie over de nalatenschap.

Klagers hebben in hoger beroep aangevoerd welk belang zij hebben bij inzage in het taxatierapport.

Het tennispark is een familiebedrijf dat al vanaf 1936 in eigendom is van de grootouders van klagers.

Er is klagers alles aan gelegen dat het familiebedrijf niet wordt verkwanseld voor een scherts taxatiewaarde, maar voor de ware waarde wordt opgenomen in de boedelbeschrijving.

Het tennispark dient voor de eerlijke waarde in de boedelbeschrijving van de executeur te worden opgenomen, zodat op eerlijke wijze verdeeld wordt.

Ook ten aanzien van de erfbelastingaangifte dient van de werkelijke waarde van het tennispark te worden uitgegaan.

De notaris had niet in mogen stemmen met de voorwaarde tot geheimhouding van de inhoud van het taxatierapport jegens de erfgenamen, aldus de advocaat van klagers.

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

De rechter overweegt als volgt.

Op grond van artikel 1 van hoofdstuk 2 van het testament zijn klagers erfgenamen.

Er is weliswaar gekozen voor de quasi wettelijke verdeling, maar dit wijzigt de hoedanigheid en positie van erven niet.

Uit artikel 2 sub b van hoofdstuk 4 van het testament volgt dat de notaris als executeur de taak heeft tot het doen van aangifte voor de erfbelasting.

Artikel 4:148 BW bepaalt dat de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak moet geven.

Deze informatieplicht is tevens in het testament opgenomen in artikel 8 van hoofdstuk 4.

Klagers hebben met de onderbouwing van hun klacht, zoals hiervoor verkort weergegeven, aannemelijk gemaakt dat zij belang hebben bij de door hen gewenste inzage van het taxatierapport.

Op grond van genoemd artikel 4:148 BW en artikel 8 van hoofdstuk 4 van het testament had de notaris klagers dan ook inzage in het taxatierapport moeten geven.

Hij kan zich jegens klagers er niet op beroepen dat hij een geheimhoudingsplicht ter zake het taxatierapport op zich heeft genomen.

Deze afspraak doet immers afbreuk aan het informatierecht van klagers, waarvoor geen wettelijke grond bestaat.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.