De Rechtbank Rotterdam heeft op 27 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kantonrechter bevoegd was om van een vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht in behandeling te nemen.

Eiser heeft bij dagvaarding gevorderd de volmacht en het testament te vernietigen nu geen rechtsgeldige rechtshandeling is ontstaan doordat een met de verklaring overeenstemmende wil ontbreekt, nu de geestesvermogens van erflater destijds reeds blijvend waren verstoord vanwege dementie.

Hierdoor is sprake van een vernietigbare rechtshandeling op grond van artikel 3:34 lid 2 BW.

Eiser is bij rolbeslissing in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de vraag waarom de kantonrechter bevoegd zou zijn kennis te nemen van de vorderingen betreffende de vernietiging van de volmacht en van het testament.

Eiser heeft van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt.

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

De rechter oordeelt als volgt.

De vernietiging van de volmacht en het testament zijn vorderingen van onbepaalde waarde.

Zaken betreffende vorderingen van onbepaalde waarde worden door de kantonrechter behandeld en beslist indien duidelijke aanwijzingen bestaan dat de vordering geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,-.

Eiser heeft daaromtrent in de dagvaarding niets gesteld en heeft ook de gelegenheid om dat in reactie op de rolbeslissing van 2 september 2020 te doen, onbenut gelaten.

Derhalve is niet gebleken dat deze vorderingen geen hogere waarde vertegenwoordigt dan € 25.000,-.

Dat betekent dat de kantonrechter zich onbevoegd zal verklaren voornoemde vorderingen te behandelen en dat hij de zaak – voor wat betreft de vernietiging van de volmacht en het testament alsmede de veroordeling tot nakoming van de schenkingsverplichting – in de stand waarin deze zich bevindt, op de voet van artikel 71 Rv, ter verdere behandeling zal verwijzen naar de handelskamer van deze rechtbank, één en ander als hierna gemeld.

Door de handelskamer zal over het verdere verloop van de procedure worden beslist, ook ten aanzien van de proceskosten.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.