Testament nietig op grond van dementie?

Van onze advocaat erfrecht. Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan over de nietigheid van een testament op grond van gestelde dementie van de erflater. In hoger beroep ligt de vraag voor of het testament van 4 april 2007 nietig is als bedoeld in artikel 3:34 tweede lid Burgerlijk Wetboek, aangezien een met de [...]

By |2017-06-22T06:21:44+01:0022 juni 2017|

De informatieplicht van de langstlevende echtgenoot

Van onze advocaat verdeling erfenis. Op 7 juni 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de informatieplicht van de langstlevende echtgenoot jegens de kinderen over de erfenis. De advocaat van eisers heeft aan de vordering om gedaagde op grond van artikel 843a Rv te veroordelen tot afgifte van bescheiden het volgende ten grondslag gelegd. [...]

By |2017-06-21T06:01:23+01:0021 juni 2017|

Schending van de zorgplicht in een beleggingsadviesrelatie

Van onze advocaat contractenrecht. Op 22 maart 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over de schending van de zorgplicht in een beleggingsadviesrelatie. Een bijzondere zorgplicht bij beleggingsadviesrelaties Tussen eisers en de Bank bestond een beleggingsadviesrelatie. Deze relatie kan worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek (BW). Uit [...]

By |2017-06-21T05:58:36+01:0021 juni 2017|

Voorschot op een erfdeel

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs in kort geding uitspraak gedaan over de mogelijkheid van een voorschot op het kindsdeel uit een erfenis. De voorzieningenrechter is van oordeel dat eiser voldoende heeft aangevoerd om aan te nemen dat hij een spoedeisend belang heeft bij een voorlopige voorziening, nu hij op dit [...]

By |2017-06-20T05:40:26+01:0020 juni 2017|

Uitkoop van een minderheidsaandeelhouder en de waardering van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Onlangs heeft de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de waardering van aandelen bij de uitkoop van een minderheidsaandeelhouder. De Ondernemingskamer dient ingevolge het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW ambtshalve te onderzoeken of S als aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal [...]

By |2017-06-20T05:38:39+01:0020 juni 2017|

Hoofdelijke aansprakelijkheid bij bestuurdersaansprakelijkheid

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid ondernemingsrecht. Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Artikel 2:11 BW is van toepassing in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder van een andere rechtspersoon aansprakelijk is op grond van de [...]

By |2017-06-19T06:10:18+01:0019 juni 2017|

Termijn van vernietiging van een besluit van de VvE

Van onze advocaat VvE. Op 4 april 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van een VvE tot betaling van een extra bijdrage op grond van betalingsachterstand van een vorig appartementseigenaar. De VvE heeft mede vanwege de betalingsachterstand van de vorige eigenaar, een extra bijdrage gevraagd van haar leden, [...]

By |2017-06-19T06:08:19+01:0019 juni 2017|

Garantie bij overname van een deelneming in een onderneming door een aandelentransactie

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan over een garantie bij de overname van een deelneming in een onderneming door een aandelentransactie en de overdracht van de activa van de onderneming. S heeft aan Z de rekening-courant vordering van S op N verkocht voor € 144.021,62. De ratio van de koop [...]

By |2017-06-16T05:47:11+01:0016 juni 2017|

Inkorting op een erfdeel

Van onze advocaat kindsdeel erfenis. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederlanduitspraak uitspraak gedaan over de inkorting van een kindsdeel in een erfenis. Partijen zijn erfgenamen in de nalatenschap van erflaatster. Het geschil van partijen betreft, kort gezegd, de vraag ten laste van welke erfdelen de aanspraak van B op zijn legitieme portie dient te worden ingekort. [...]

By |2017-06-15T06:01:00+01:0015 juni 2017|

Verzwijgen van een aandeel in een nalatenschap

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over het verzwijgen van een aandeel in een erfenis. Eiseres procedeert tegen haar broer en heeft de verdeling gevorderd van de nalatenschap van haar moeder. Gebleken is dat de nalatenschap eerst vereffend moet worden, zodat aan verdeling nog niet toegekomen kan worden. Eiseres [...]

By |2017-06-15T05:59:06+01:0015 juni 2017|
Go to Top