De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.

Erflaatster is in 2021 overleden.

Erflaatster is eigenaresse geweest van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning.

Erflaatster heeft in haar testament eiseres benoemd tot executeur.

Eiseres heeft gesteld dat zij de koopovereenkomst, in ieder geval artikel 18 daarvan, onder invloed van dwaling heeft gesloten en dat zij bij een juiste voorstelling van zaken had afgezien van de verkoop van het appartementsrecht onder die voorwaarde aan gedaagden.

Verder heeft zij gesteld dat gedaagden door bedrog en/of misbruik van omstandigheden haar heeft aangezet die rechtshandeling te verrichten.

Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

De rechter oordeelt als volgt.

Bij de beoordeling van deze stellingen van eiseres moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.

Uit de stellingen van eiseres wordt begrepen dat deze procedure voornamelijk is ingesteld om artikel 18 van de koopovereenkomst, en de daaruit voortvloeiende depotovereenkomst, buiten werking te stellen zodat de koopsom van € 1.125.000,00 geheel in de nalatenschap zal komen.

Daarom zal eerst worden beoordeeld of artikel 18 van de koopovereenkomst onder invloed van dwaling of door bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen.

Dwaling

Bij de beoordeling van het beroep op dwaling van eiseres moet worden onderzocht of de door haar gestelde onjuiste voorstelling van zaken is te wijten aan gedaagden – door het geven van informatie dan wel door het niet inlichten van eiseres over hetgeen hij wist, of behoorde te weten over die voorstelling van zaken.

Verder is het mogelijk dat beide partijen bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling van zaken zijn uitgegaan (artikel 6:228 lid 1 BW).

Bedrog

Voor de stelling van eiseres dat gedaagden haar heeft bewogen tot het verrichten van de rechtshandeling (aanvaarden van artikel 18 van de koopovereenkomst) door bedrog (artikel 3:44 lid 1 en lid 3 BW) gelden in beginsel dezelfde vereisten: enige opzettelijk daartoe gedane onjuiste mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, of door een andere kunstgreep.

Misbruik van omstandigheden

Voor een succesvol beroep op misbruik van omstandigheden (artikel 3:44 lid 1 en lid 4 BW) is noodzakelijk dat vastgesteld kan worden dat gedaagden wist of behoorde te begrijpen dat eiseres door bijzondere omstandigheden bewogen werd tot het aanvaarden van artikel 18 van de koopovereenkomst, hij het aanvaarden daarvan heeft bevorderd, terwijl hetgeen hij wist of moest begrijpen hem daarvan had behoren te weerhouden.

Daarbij is steeds van belang wat partijen zijn overeengekomen en wat hun bedoeling bij deze afspraak was.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.