De Rechtbank Den Haag heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een beschermingsbewindvoerder een schenking mocht doen uit het vermogen dat onder een testamentair bewind viel.

De bewindvoerder vraagt, mede namens de testamentair bewindvoerder, om een machtiging van de kantonrechter om een schenking te mogen doen aan de zoon van betrokkene van € 27.231,00.

Hij gaat namelijk samenwonen en betrokkene wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Betrokkene heeft eigen vermogen en vermogen uit de nalatenschap van haar moeder, dat beheerd wordt door haar zus als testamentair bewindvoerder.

De schenking zal voldaan worden uit het vermogen dat onder testamentair bewind staat.

Erfrecht. Testamentair bewind naast beschermingsbewind. Beschermingsbewindvoerder verzoekt om schenking te mogen doen uit vermogen dat onder testamentair bewind valt.

De rechter oordeelt als volgt.

In het dossier van de rechtbank bevindt zich de akte van verdeling die na het overlijden van de moeder van betrokkene is opgemaakt.

Hierin zijn de bepalingen uit het testament van de moeder opgenomen.

Daaruit blijkt dat over het erfdeel van betrokkene een testamentair bewind is ingesteld, met de aanstelling van de zus van betrokkene als testamentair bewindvoerder.

Het beheer komt uitsluitend toe aan de testamentair bewindvoerder.

De beslissingen worden in overleg met betrokkene genomen.

In het testament is niet voorzien in een regeling waarbij om een machtiging van de kantonrechter verzocht dient te worden om een bepaalde uitgave te mogen doen.

Dat vereiste geldt alleen als de testamentair bewindvoerder wil procederen en betrokkene daarmee niet instemt.

Ten slotte dient de testamentair bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan betrokkene.

Indien betrokkene niet in staat is tot het aannemen van de rekening en verantwoording, wordt die aan de kantonrechter afgelegd.

In dit geval kan de rekening en verantwoording echter aan de beschermingsbewindvoerder worden afgelegd.

Ingevolge artikel 4:169, derde lid, BW kan de kantonrechter een machtiging verlenen, indien iemand wiens toestemming is vereist deze niet verleent.

In dit geval is het echter juist de wens van betrokkene dat de uitgave wordt gedaan.

Gelet op het vorenstaande is een machtiging van de kantonrechter niet nodig. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.