Bij de afwikkeling van het huwelijk dient er vermogensrechtelijk verdeeld en of verrekend te worden. De eerste vraag is of er sprake is van een gemeenschap van goederen of van huwelijksvoorwaarden.

Gemeenschap van goederen

Als u niets hebt geregeld bij het trouwen dan bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Alle bezittingen vallen dan in de gemeenschap van goederen of die nu voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen. Beide echtgenoten zijn gerechtigd tot de helft. Alleen als er sprake is van een verkrijging via schenking of uit een nalatenschap onder een zogenoemde uitsluitingsclausule, dan komt die verkrijging niet in aanmerking voor verdeling.

De datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is bepalend voor de omvang van de gemeenschap van goederen. Dit is de peildatum voor het vaststellen van de waarde van alle vermogensbestanddelen.

Echtgenoten kunnen bij de afwikkeling van hun huwelijk zelf afspraken maken over de verdeling van de gemeenschap. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een convenant.

Afwikkeling huwelijksvoorwaarden

Indien u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd dan dienen deze voorwaarden te worden afgewikkeld. Er is dan geen algehele gemeenschap van goederen die verdeeld moet worden. Vaak is er wel sprake van een beperkte gemeenschap, bijvoorbeeld die van de gemeenschappelijke woning.  Hoewel in de meeste huwelijksvoorwaarden is opgenomen dat echtgenoten jaarlijks met elkaar hun onverdeelde inkomsten moeten verrekenen, gebeurt dit zelden. Bij het einde van het huwelijk ontstaat dan een finaal verrekenbeding en moet er alsnog worden verrekend.

Convenant

Of u nu gehuwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijksvoorwaarden, als u het samen eens bent over de wijze waarop er moet worden afgewikkeld kunt u alle afspraken vast laten leggen in een convenant. Er hoeft dan voor de rechter geen procedure op tegenspraak gevoerd te worden, het convenant wordt vastgelegd in de beschikking.

Huwelijkse voorwaardencheck

Brenner Advocaten stelt vast dat de meeste mensen die op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, tijdens het huwelijk geen aandacht besteden aan de inhoud van deze voorwaarden. Bij echtscheiding kunt u dan voor onaangename verrassingen komen te staan, immers in bijvoorbeeld 20 jaar kan er veel veranderen waar de huwelijksvoorwaarden dan niet meer goed op aansluiten. Brenner Advocaten adviseert om periodiek (bijvoorbeeld eens in de vijf jaar) uw huwelijkse voorwaarden te laten beoordelen om te bezien of het gekozen huwelijksgoederenregime nog steeds actueel is. Wij kunnen dat voor u doen, al dan niet samen emt notarissen waar wij mee samenwerken.

In alle gevallen is het verstandig om u goed te laten adviseren. Wij staan u graag bij! Bel Maddie Wisman op 020-3980150 of mail haar op: wisman@brenneradvocaten.nl.