Voor de ontwikkeling van een kind is het van groot belang om een fijne relatie te hebben met beide ouders. Kinderen hebben recht op omgang met hun ouders. En andersom hebben ouders recht op omgang met hun kinderen, ook na de echtscheiding. Als het ouders niet lukt om in overleg een omgangsregeling vat te stellen komt de rechter er aan te pas. Als het zover is komen kinderen maar zelden ongeschonden uit de strijd, het lukt maar weinig ouders om hun kinderen niet te belasten met een gerechtelijke procedure waarin zij tegenover elkaar staan. Wanneer ouders de belangen van hun kinderen en van hun ex-partner uit het oog verliezen kan het heel erg uit de hand lopen. Vechtscheidingen brengen schade toe aan alle betrokkenen, duren vaak jaren en kosten veel geld. Het is daarom van belang om altijd eerst te proberen om er samen uit te komen. Met een mediator of met een advocaat. Ook als beide ouders een eigen advocaat hebben is een oplossing in onderling overleg nog goed mogelijk.

Een goede omgangregeling houdt rekening met alle betrokkenen en alle omstandigheden. Werk, belastbaarheid, leeftijd van de kinderen, reisafstand, ieders wensen etc. het speelt allemaal een rol. Voorts is het belangrijk dat een omgangsregeling zo duidelijk mogelijk is. Hoe minder interpretatieverschillen er mogelijk zijn ten aanzien van de gemaakte afspraken, hoe minder aanleiding tot irritatie en ruzie.

Voor wat betreft de procedures in het familierecht en dus ook bij de omgang is het belangrijk om te bedenken dat een rechter niet doet aan waarheidsvinding. Dat is fundamenteel anders dan in het strafrecht. Rechters gaan niet op zoek naar wie er gelijk heeft en met welles-nietes-spelletjes worden in de rechtszaal vaak korte metten gemaakt. Het zwart maken van de wederpartij werkt vaak als een boemerang. Bovendien zullen ook rechters vaak alsnog aandringen op een oplossing in overleg. Dan zijn partijen vaak terug op het punt waar zij ook al waren voordat de procedure begon. Kortom, het adagium is dus overleg. En het criterium is niet of je als ouder blij wordt van de omgangsregeling, maar of je er mee kunt leven.

Als het toch om welke reden dan ook niet lukt om er samen uit te komen of één van beide ouders komt de gemaakte afspraken niet na, dan moet er toch geprocedeerd worden. Afhankelijk van het concrete probleem en de spoedeisendheid ervan zal de advocaat familierecht u adviseren en indien nodig een procedure starten.

Als u vragen hebt, belt u dan met onze advocaat familierecht: Maddie Wisman, 020-3980150.