Stel: uw echtgeno(o)t(e), met wie u minderjarige kinderen hebt, overlijdt en laat alleen maar schulden achter. U wil de nalatenschap verwerpen. Dat dient u te doen bij de rechtbank. Het is echter heel belangrijk dat u ook verwerpt voor uw minderjarige kinderen.

Ook  in de situatie wanneer u bent gescheiden en u dus zelf geen erfgenaam bent, dient u te verwerpen voor uw minderjarige kinderen. Met name in  geval van een echtscheiding hebben veel ex-partners  weinig zin om zich met de nalatenschap van hun overleden ex-man of -vrouw te bemoeien, maar de kinderen hebben er groot belang mee dat de achterblijvende ouder snel in actie komt.

Als u er zeker van bent dat er alleen maar schulden zijn moet u binnen drie maanden aan de kantonrechter toestemming te vragen om namens uw minderjarige kinderen te verwerpen. Dat is niet een heel ingewikkeld verzoek, maar het moet wel op tijd gedaan worden, te laat is te laat.

Als u van de kantonrechter een machtiging krijgt om te verwerpen is het nog niet klaar, er moet dan nog feitelijk verworpen worden. Daarvoor moet er bij de rechtbank een akte opgemaakt worden. Met andere woorden; met de machtiging van de kantonrechter moet u naar de rechtbank om daadwerkelijk te verwerpen.

Dat laatste wordt nog wel eens vergeten zie ook de uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 21 juli 2018 (lees de hele uitspraak hier). In dit geval was de rechter coulant, maar dat is niet altijd het geval en er kan zeker niet op worden gerekend.

Vraagt u de machtiging niet op tijd aan en verwerpt u niet voor de kinderen, dan geldt de nalatenschap als beneficiair aanvaard door de minderjarige kinderen. De nalatenschap moet dan worden vereffend volgens verschillende wettelijke voorschriften en het laat zich raden dat de achterblijvende ouder, de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen, daar niet op zit te wachten.

Uiteraard moet u alleen verwerpen, zelf en voor uw minderjarige kinderen, als u er zeker van bent dat er alleen maar schulden zijn. In ieder ander geval is het advies om beneficiair te aanvaarden, zodat in geval van een onverwacht positief saldo, dit door de erfgenamen wordt verkregen.

Bent u niet zeker van hoe te handelen bij het overlijden van uw (ex-)partner? Neemt u dan contact op met één van onze erfrechtadvocaten Toon Kool of Maddie Wisman.

Ten slotte hierbij nog de link naar www.rechtspraak.nl waar u meer informatie kunt vinden over hoe te handelen als u wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden.