Bij de verdeling van de erfenis komt vaak aan het licht dat er nog allerlei schulden moeten worden verrekend. Hoe gaat dat nou? Onze advocaat erfenis verdelen legt uit. Allereerst bestaat er de mogelijkheid van toerekening van een bepaald schuld aan een erfgenaam, maar wat als een erfgenaam een vordering heeft én een schuld?

In een recente casus verklaarde een erfgenaam vóór de verdeling van de erfenis zijn schuld te willen verrekenen met zijn vordering. Het Hof is daarmee akkoord omdat aan alle voorwaarden voor verrekening (artikel 6: 127 van het Burgerlijk Wetboek) was voldaan. Ook de Hoge Raad was hiermee akkoord.

Als u een vordering heeft en een schuld, neem dan contact op met onze advocaat erfenis verdelen: 020-3980150 of kijk eens op de pagina over verdeling van een erfenis.