In één van onze zaken die is onderworpen aan cassatie heeft inmiddels de advocaat-generaal geconcludeerd, dat wil zeggen zij heeft een opinie c.q. advies geschreven voor de Hoge Raad. Lees hier de hele conclusie.

Het volgende is aan de orde. Twee dochters zijn door hun vader onterfd. De huidige partner van de vader is de enige erfgenaam. De dochters zijn echter nog wel de begunstigden op twee levensverzekeringen. De vraag die aan de orde is, is of het beroep van de dochters op de begunstiging in strijd is met redelijkheid en billijkheid.

De rechtbank oordeelde dat de uitkeringen uit de levensverzekeringen toekwamen aan de dochters, het Hof vond dat de partner recht had op de uitkeringen en de advocaat-generaal is het met het Hof eens.

Omdat volgens de heersende leer een uitkering uit een levensverzekering niet in de nalatenschap valt en in een testament niet de begunstiging van een levensverzekering kan worden geregeld is het interessant om te weten wat de Hoge Raad gaat beslissen. Die beslissing wordt in augustus 2018 verwacht.