Van onze advocaat executeur: aan het einde van de executele moet de executeur rekening en verantwoording afleggen. Welke eisen mogen aan de rekening en verantwoording worden gesteld?

In een geval bij het Gerechtshof Den haag aanvaarden na vaders overlijden zijn zoon en twee dochters de nalatenschap beneficiair. De nalatenschap is negatief. Doordat de nalatenschap wettelijk vereffend moet worden (art. 4:202 lid 1 BW), eindigt de executele van de zoon (art. 4:149 lid 1 onder d BW). De drie kinderen zijn allen vereffenaar (art. 4:195 lid 1 BW). Kijk op het onderdeel executele van onze website voor meer uitleg over het verschil tussen een executeur en een vereffenaar.

Onderwerp van geschil is de rekening en verantwoording van de zoon aan zijn zusters. Volgens het hof moet de zoon, gezien de aard van de rechtsverhouding, aan zijn zusters rekening en verantwoording afleggen van zijn werkzaamheden als executeur. In dit specifieke geval kunnen echter niet al te hoge eisen worden gesteld aan de rekening en verantwoording. Zulks gelet op de omvang van de nalatenschap, de (korte) duur van de executele, het feit dat de zusters kort na het overlijden door de notaris zijn geïnformeerd over het testament en zij binnen een redelijke termijn een boedelbeschrijving hebben verkregen waaruit de omvang van de nalatenschap bleek.

Volgens het hof heeft de zoon in dit geval genoegzaam rekening en verantwoording afgelegd. Daar komt bij dat de zusters na het einde van de executele ook zelf bij de bank en de accountant de gewenste gegevens hadden kunnen opvragen, hetgeen zij niet hebben gedaan.

Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft: 020-3980150.