Van onze advocaat executeur: In een al weer wat oudere casus stellen de kinderen van erflater dat een executeur onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door zich niet te gedragen op een wijze waarop een redelijk handelend en redelijk bekwaam executeur zich behoort te gedragen. De executeur zou op onzorgvuldige wijze erflaters bedrijfspanden hebben verkocht, namelijk te snel tegen een te lage prijs.

Erflater heeft zijn kinderen tot erfgenaam benoemd en de executeur en zijn accountant tot executeurs. De executeur was erflaters beste vriend. Erflater heeft in zijn testament de executeurs, zonder overleg met de erfgenamen, bevoegd verklaard goederen te gelde te maken voor zover nodig voor de voldoening van schulden (art. 4:147 BW). Voorts heeft erflater de executeurs in een onderhandse instructie een snelle sluiting van zijn bedrijf en snelle verkoop van de bedrijfspanden opgedragen.

De kern van deze uitspraak is volgens onze advocaat executeur het criterium van het Hof voor de vraag wat van een executeur mag worden verwacht: “Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt dat een executeur de zorg van een goed executeur in acht moet nemen. Wat van een executeur mag worden verwacht, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij geldt naar het oordeel van het hof dat wat van een executeur mag worden verwacht niet zonder meer hetzelfde is als hetgeen van een professionele beroepsbeoefenaar mag worden verwacht. Het is een feit van algemene bekendheid dat een executeur vaak een familielid, vriend of goede bekende is van de erflater. De executeur wordt in die gevallen benoemd vanwege de bijzondere band met de erflater en niet zozeer vanwege specifieke expertise op het terrein van het afwikkelen van nalatenschappen.”

Volgens het Hof heeft de executeur niet onzorgvuldig gehandeld door de bedrijfspanden snel te verkopen. Bel onze advocaat executeur als u een vraag wilt stellen: 020-3980150 of kijk op de algemene pagina over executele.