Van onze advocaat kindsdeel: vaak zijn de gegevens van de nalatenschap van de eerst overleden ouder niet meer te achterhalen. Hoe kan een erfgenaam dan zijn kindsdeel berekenen?

Soms kan de aangifte voor het successierecht (tegenwoordig: erfbelasting) als leidraad fungeren. Maar kan een erfgenaam aan deze aangifte gehouden worden voor de berekening van zijn kindsdeel als hij akkoord is gegaan met de aangifte successierecht? Uit een arrest van het Hof dat is bevestigd door de Hoge Raad blijkt dat dat niet kan. Hierbij een passage van het arrest van het Hof:

‘Anders dan geïntimeerde meent, zijn de erfgenamen bij de vaststelling van hun onderbedelingsvorderingen in hun onderlinge verhouding niet gebonden aan de waardering voor het successierecht. De hogere werkelijke waarde moet bij het tweede overlijden (van vader) in aanmerking worden genomen, tenzij de vaststelling van de civielrechtelijke vorderingen al heeft plaats gevonden. De aangegeven waarden voor de heffing van het successierecht binden de erfgenamen niet. Voor zover er al tussen vader en appellanten overeenstemming was over de aan te geven waarden, was dat slechts voor de heffing van het successierecht.’

U kunt derhalve een andere erfgenaam niet houden aan de aangifte erfbelasting om het kindsdeel te bepalen. Bel onze advocaat kindsdeel als u wel wilt weten hoe het kindsdeel moet worden berekend of kijk op onze algemene pagina over het kindsdeel.