Soms maakt onze advocaat bij de verdeling van een erfenis handig gebruik van de in artikel 3: 174 BW gegeven mogelijkheid om een woning te mogen verkopen met machtiging van de rechter. Immers soms wordt de verdeling van een erfenis geblokkeerd door een erfgenaam die de verkoop van een woning tegen houdt. Maar deze machtiging kan niet altijd zoals blijkt uit onderstaande uitspraak van de Rechtbank Limburg. De broer vroeg de machtiging en procedeerde tegen zijn zus:

‘De voorzieningenrechter overweegt hiertoe dat de zus onweersproken heeft gesteld dat zij wel degelijk zorgdraagt voor de betaling van de aflossing en / of hypotheekrente en dat deze lasten tot op heden volledig door haar zijn voldaan. De voorzieningenrechter gaat daarom ervan uit dat geen achterstand bestaat in de betaling van de hypotheeklasten. De door de broer ter gelegenheid van de mondelinge behandeling geuite vrees voor een executoriale verkoop van de woning lijkt op dit moment dan ook niet gerechtvaardigd te zijn. Dat de bank de hypotheeklening heeft opgeëist is in ieder geval niet gesteld en overigens ook niet gebleken.

Daar komt bij dat de voorzieningenrechter op dit moment geen enkel aanknopingspunt heeft om te veronderstellen dat de zus in de (nabije) toekomst zal stoppen met de betaling van de hypotheeklasten. Bij deze stand van zaken kan dan ook niet worden geconcludeerd dat de woning te gelde dient te worden gemaakt, omdat de hypotheekschuld nu volledig dient te worden afgelost. Hierop gelet alsmede gelet op het feit dat de broer niet heeft gesteld dat er nog andere voor rekening van de nalatenschap komende schulden zijn die nu dienen te worden afgelost, is hierin geen grond voor toewijzing van zijn vordering gelegen.’

De machtiging van verkoop van een woning is dus een handig middel, maar niet altijd bruikbaar. Bel onze advocaat als u bij de verdeling van een erfenis op problemen stuit: 020-3981050 of lees onze algemene pagina over de verdeling van een nalatenschap.