De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte onkosten door de executeur tijdens de executele vergoed diende te worden of dat deze bedragen diende te worden teruggebracht in de nalatenschap.

Erflater heeft bij testament van zijn zussen ieder voor 1/3e deel, alsmede de kinderen van zijn broer tezamen voor 1/3e deel (dus afzonderlijk voor 1/15e deel) benoemd tot zijn erfgenamen.

Voorts heeft erflater gedaagden twee van zijn kinderen benoemd tot de executeurs van zijn nalatenschap.

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

De rechter oordeelt als volgt.

Dat de executeurs pro se zijn gedagvaard en niet (ook) qualitate qua betekent niet dat eisers niet-ontvankelijk zijn in deze procedure, omdat de executeurs inmiddels hun taken hebben neergelegd.

Nu zij geen executeurs meer zijn, hoefden eisers hen niet in die hoedanigheid te dagvaarden en is dagvaarden pro se voldoende.

Eisers hebben zich op het standpunt gesteld dat de executeurs ten onrechte aan zichzelf aanzienlijke geldbedragen hebben uitgekeerd met als omschrijving “loon van executeur”.

Op grond van het testament hebben de executeurs inderdaad geen recht op loon.

Zij hebben echter wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun taak gemaakte kosten.

De rechtbank begrijpt dat de executeurs een bedrag dat over was voor onvoorziene kosten uiteindelijk aan zichzelf hebben uitgekeerd voor hun inzet, zorg, hulp, vervoers- en overige kosten die gemaakt zijn voor erflater.

Eisers hebben echter betwist dat de executeurs onkosten gemaakt hebben en deze voor vergoeding in aanmerking komen.

Het had gelet hierop op de weg van de executeurs gelegen om te onderbouwen dat sprake is geweest van onkosten.

De executeurs hebben dit echter niet gedaan, zodat niet als vaststaand wordt aangenomen dat het bedrag van € 14.324,71 zag op kosten die de executeurs in de uitoefening van hun taak hebben gemaakt.

Nu ook niet door de executeurs is onderbouwd dat de erfgenamen met de uitbetaling akkoord waren, is de conclusie dat het bedrag door de executeurs moet worden teruggebracht in de nalatenschap en moet worden verdeeld over de erfgenamen conform hun erfdeel.

De vordering van eisers die hierop gericht is wordt derhalve toegewezen.

De over dit bedrag gevorderde wettelijke rente wordt als niet betwist en op grond van de wet toegewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de wijze van het dagvaarden van een of meerdere erfgenamen of van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.