De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van de uitvaart moesten worden aangemerkt als schulden van de nalatenschap.

Eiseres vordert de kosten van de door haar betaalde uitvaart van erflater.

Gedaagde betwist dat eiseres deze kosten op de nalatenschap kan verhalen, aangezien zij als niet-erfgenaam opdracht heeft gegeven tot de uitvaart en de uitvaart heeft betaald.

In dat geval ontbreekt er een wettelijke bepaling op grond waarvan eiseres de uitvaartkosten ten laste van de nalatenschap zou kunnen brengen, aldus de advocaat van gedaagde.

Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

De rechter oordeelt als volgt.

In artikel 4:7 lid 1 sub b BW worden de kosten van de uitvaart aangemerkt als een schuld van de nalatenschap.

Ter zitting heeft eiseres verklaard dat zij als enig erfgenaam van erflater meende de uitvaart te mogen regelen.

Dat eiseres zoals thans geoordeeld niet als erfgenaam heeft te gelden, neemt niet weg dat zij de opdracht tot de uitvaart overeenkomstig het artikel heeft gegeven.

Het feit dat partijen onenigheid hebben gehad over de wijze waarop invulling is gegeven aan de uitvaart van erflater, brengt niet met zich mee dat de kosten die eiseres heeft gemaakt en die op zichzelf niet onredelijk zijn, niet voor rekening van de nalatenschap zouden moeten komen.

De rechtbank ziet daarom aanleiding de kosten van de uitvaart ad € 8.537,88,- toe te wijzen.

De kosten voor de overlijdensadvertentie in het Parool van € 306,- worden afgewezen.

De kosten van de notaris van € 1.014,- dienen ten laste van de nalatenschap te komen, aangezien uit de overgelegde declaratie gericht aan erflater blijkt dat deze kosten zien op werkzaamheden rondom het concept-testament in opdracht van erflater.

Een bedrag van € 9.551,88 wordt toegewezen.

De over het toe te wijzen bedrag gevorderde wettelijke rente zal als onweersproken worden toegewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, of over de schulden van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.