De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 december 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een testamentair bewindvoerder.

Verzoeker verzoekt verweerder wegens gewichtige redenen te ontslaan als testamentair bewindvoerder.

Verweerder vraagt de kantonrechter het verzoek van verzoeker hem wegens gewichtige redenen als testamentair bewindvoerder te ontslaan af te wijzen en hij doet zelfstandig het verzoek hem te ontslaan als executeur.

Voor zover voor de beoordeling van belang, wordt hierna ingegaan op de stellingen waarmee verzoeker en verweerder de verzoeken en het verweer daartegen verder onderbouwen.

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

De rechter oordeelt als volgt.

Een rechthebbende (de verzoeker in deze zaak) kan de kantonrechter op grond van artikel 4:164 lid 2 BW verzoeken de testamentair-bewindvoerder (verweerder) wegens gewichtige redenen te ontslaan.

Verweerder kan op grond van het genoemde artikel ook om zijn eigen ontslag vragen.

Zowel verzoeker als verweerder vragen om het ontslag van laatstgenoemde als testamentair-bewindvoerder.

Verweerder wordt daarom als zodanig ontslagen.

Omdat beide partijen hetzelfde willen (het ontslag van de bewindvoerder), heeft het naar het oordeel van de kantonrechter, anders dan verzoeker betoogt, geen zin om in te gaan op de verwijten die verzoeker verweerder maakt en waar verweerder verweer tegen voert.

Wat er immers ook van die verwijten zij: het verzoek om ontslag van verweerder wordt hoe dan ook toegewezen, bespreking van de verwijten leidt niet tot een ander resultaat.

De huidige procedure is niet bedoeld om te beoordelen of verweerder zijn taak naar behoren heeft uitgevoerd.

Deze beschikking wordt zoals verzocht ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard.

Dit betekent dat de beslissingen niet worden geschorst in het geval in hoger beroep wordt gegaan tegen deze beschikking.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.