Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 januari 2021 uitspraak gedaan over de verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en de verhoging van de vordering op grond van de legitieme.

De moeder heeft bij testament van 8 juni 2007 beschikt over haar nalatenschap, waarbij geïntimeerde is onterfd.

De moeder is op 21 februari 2013 overleden.

De erfgenamen hebben de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard.

Geïntimeerde heeft aanspraak gemaakt op zijn legitieme portie in de nalatenschap van erflaatster.

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Het rechter overweegt als volgt.

Geïntimeerde maakt aanspraak op de in artikel 4:13 lid 4 BW genoemde verhoging van zijn vordering op de nalatenschap van erflaatster uit hoofde van de nalatenschap van erflater alsmede op de in artikel 4:84 BW genoemde verhoging van zijn vordering uit hoofde van zijn legitieme portie op de nalatenschap van erflaatster.

Op grond van deze bepalingen worden de gevorderde bedragen vermeerderd met een percentage dat overeenkomt met dat van de wettelijke rente, voor zover dit percentage hoger is dan zes.

De rechtbank heeft de gevorderde verhogingen in vorenbedoelde zin – door geïntimeerde en de rechtbank aangeduid als ‘rente’ – toegewezen in het bestreden eindvonnis.

De grief slaagt voor zover wordt betoogd dat de rechtbank appellanten ten onrechte heeft veroordeeld in de ‘rente’ op grond van artikel 4:13 lid 4 en artikel 4:84 BW, aangezien niet is voldaan aan de in deze bepalingen gestelde voorwaarde dat de wettelijke rente hoger is dan zes procent.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat legitieme over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme in verband met gedane giften, belt u dan gerust onze advocaat legitieme op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de berekening van de legitieme, bezoek dan onze website over de legitieme. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.