Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er met diverse uitspraken gedaan in een sms-bericht afstand was gedaan van recht.

Deze zaak gaat in hoger beroep in het kort over het volgende.

Partijen zijn broers en zus van elkaar.

Hun vader is overleden.

Partijen zijn het niet met elkaar eens over de wijze van verdeling van de nalatenschap en maken hierover ruzie met elkaar.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

Met de grief in hoger beroep betoogt appellant (samengevat) dat geïntimeerde op 11 september 2014 afstand gedaan heeft van het recht op toedeling van één of meer activa uit de nalatenschap.

Op die datum heeft zij volgens appellant een sms aan hem gestuurd met deze tekst:

“Ik wil mee jou niks meer te maken hebben

dit is het laatste sms

wees maar blij mee alle spullen die je van pa hebt

en het geld ook

ik heb niks nodig en

me met rust laten”.

Geïntimeerde heeft gemotiveerd betwist afstand van recht te hebben gedaan.

Het hof overweegt dat tussen geïntimeerde en appellant geen schriftelijke overeenkomst is gesloten tot afstand van het recht van geïntimeerde op toedeling van één of meer activa.

Dan resteert de vraag of appellant op grond van de hiervoor geciteerde tekst in redelijkheid gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat geïntimeerde afstand van dit recht heeft gedaan.

Het hof overweegt dat deze tekst in redelijkheid niet zodanig door appellant mocht worden opgevat.

Uit de tekst spreekt vooral de wens van geïntimeerde om niets meer met appellant te maken te willen hebben en ook de uitlating ‘ik heb niks nodig’ is in redelijkheid niet te begrijpen als de gestelde afstand van recht.

Geïntimeerde heeft dus geen afstand van recht gedaan.

Gelet op de omstandigheid dat partijen in familierechtelijke betrekking tot elkaar staan, zullen de kosten van de procedure in hoger beroep worden gecompenseerd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, of over verjaring, rechtsverwerking of afstand van recht in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.