De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een voorwaardelijke erfstelling in een testament met tweetrapsmaking was vervallen.

Op 4 mei 1964 is overleden de heer A (hierna: de erflater).

Gedaagde is een zoon van erflater.

Overige gedaagden zijn de kleinkinderen van erflater.

Zij zijn in hun onderlinge verhouding broer en zus en neef en nicht.

Erflater heeft bij testament van 30 juni 1961 over zijn nalatenschap beschikt.

In het testament heeft hij bepaald dat zijn nalatenschap zal vererven volgens de regels van het erfrecht bij versterf, met inachtneming van onder meer het volgende:

“hetgeen een kind van testateur uit diens nalatenschap verkrijgt wordt, indien dit kind overlijdt na testateur zonder achterlating van wettige nakomelingen, vermaakt aan degenen die erfgenamen volgens de regelen van het erfrecht bij versterf met plaatsvervulling, van testateur zouden zijn, indien hij tegelijk met bedoeld kind ware overleden”

Erfrecht. Tweetrapsmaking in testament. Voorwaardelijke erfstelling. Fideï commis. Is het voorwaardelijke recht van de verwachters vervallen? Vervaltermijn. Kinderloos overlijden.

De rechter oordeelt als volgt.

Als eerste zal worden beoordeeld het ontvankelijkheidsverweer dat het recht van gedaagde c.s. als verwachters onder het fideï commis is vervallen per 1 januari 2003 op grond van artikel 4:140 BW aangezien de voorwaardelijke erfstelling waaraan zij hun rechten ontlenen op die datum al ouder was dan dertig jaar en de uitzondering van artikel 4:141 BW niet van toepassing is.

Dit verweer gaat niet op.

Artikel 4:140 BW zou inderdaad meebrengen dat het voorwaardelijke erfgenaamschap van gedaagde c.s. is vervallen omdat de nalatenschap van erflater al meer dan dertig jaar openstaat.

Artikel 4:141 BW echter, houdt in dat fideï commissaire makingen zijn uitgezonderd van de werking van artikel 4:140 BW en dus niet vervallen.

Het standpunt dat in dit geval de extra voorwaarde van kinderloos overlijden van overige gedaagde zou maken dat artikel 4:140 BW toch wel, en artikel 4:141 BW toch niet, van toepassing is op dit fideï commis, is onjuist.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.