De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van een uitvaart tot de schulden van de nalatenschap behoorden.

Eisers vorderen dat de kantonrechter voor recht verklaart dat S jegens eisers een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de nalatenschap voor een bedrag van € 15.184,51 te benadelen.

Eisers leggen aan vorderingen – samengevat – ten grondslag dat S door het indienen van de factuur van de uitvaart in strijd heeft gehandeld c.q. inbreuk heeft maakt op het erfrecht van eisers waardoor de nalatenschap is verminderd met een bedrag van € 15.184,51.

Erfrecht. Schulden van de nalatenschap. Kosten voor begrafenis en uitvaart. Omstandigheden van de overledene. Schending van erfdeel door de kosten van de uitvaart? Toetsing.

De rechter oordeelt als volgt.

Gelet op het bepaalde in artikel 4:7 lid 1 aanhef en onder b BW dienen de kosten van lijkbezorging, voor zover deze in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene, bij voorrang uit de nalatenschap te worden voldaan.

Gelet op het saldo van de nalatenschap acht de kantonrechter deze kosten, hoewel deze hoger zijn dan wat een gemiddelde uitvaart kost, in overstemming met de omstandigheden van erflaatster.

In ieder geval wordt een uitvaart als waarvan eiseres is uitgegaan, niet in overeenstemming geacht met de omstandigheden van erflaatster.

Een dergelijke ingetogen uitvaart zonder bloemen, zonder kaarten en zonder overlijdensadvertentie waarbij maximaal 15 personen gedurende 15 tot 30 minuten in een ruimte bij het crematorium afscheid kunnen nemen van de overledene acht de kantonrechter, zonder nadrukkelijke wens van de overledene, niet in overeenstemming met een positief saldo op de spaarrekening op het moment van overlijden van ruim € 81.000,00.

Het voorgaande betekent dat de kantonrechter eiseres niet volgt in haar stelling dat S door het indienen van de factuur van de uitvaart ad € 18.168,51 met het verzoek deze te voldoen, heeft gehandeld in strijd met c.q. inbreuk heeft maakt op het erfrecht van eiseres.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.