De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag welke rechtsvorderingen een legataris toekwam.

De rechtbank stelt voorop eiseres géén erfgenaam van erflater is, maar slechts een legataris met op grond van artikel 4:117 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een vorderingsrecht.

Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht op boedelbeschrijving? Afleggen van rekening en verantwoording?

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank benadrukt dat eiseres als legataris niet dezelfde rechtspositie heeft als de erfgenamen van erflater.

Dit gegeven lijkt eiseres te hebben miskend bij het vormgeven van haar petitum, omdat het merendeel van de ingestelde vorderingen het zijn van erfgenaam veronderstelt.

Dat geldt óók voor het petitum zoals dit na de eiswijziging luidt.

Eiseres kan als legataris niet namens of in plaats van de gezamenlijke erfgenamen vorderingen ten behoeve van de nalatenschap instellen.

Dit geldt onder meer voor de gevorderde verklaring van recht dat gedaagde in zijn hoedanigheid van executeur-afwikkelingsbewindvoerder toerekenbaar tekort is geschoten in de goede zorg die hij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder ter zake van de nalatenschap van erflater moest betrachten en de daaraan gekoppelde vorderingen tot verwijzing naar de schadestaatprocedure en tot vergoeding van advocaatkosten.

Al deze vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Eiseres gaat er als legataris ook niet over om terugboeking naar de ervenrekening van in haar ogen onterecht gedane uitkeringen aan gedaagde en/of zijn moeder te vorderen.

Anders dan de gezamenlijke erfgenamen, is zij immers niet gerechtigd tot het (resterende) vermogen van erflater.

De vorderingen zal daarom worden afgewezen.

Ook kan eiseres geen afgifte van een boedelbeschrijving vorderen.

Ingevolge het testament wordt alleen aan de erfgenamen een afschrift van de boedelbeschrijving verstrekt (blad 5, onder het kopje “boedelbeschrijving”).

Voor de berekening van haar mogelijke schadevorderingen op de nalatenschap en/of gedaagde zelf wegens het niet verkrijgen van de aan haar gelegateerde goederen heeft eiseres geen boedelbeschrijving nodig.

De vordering zal daarom worden afgewezen.

Verder kan eiseres geen rekening en verantwoording vorderen, al dan niet in de vorm van beantwoording van de brieven van haar raadsvrouw van 5 januari 2021, 28 januari 2021 en 30 juni 2021.

Ingevolge het testament wordt alleen aan de erfgenamen rekening en verantwoording afgelegd (blad 5, onder het kopje “rekening en verantwoording”).

In verhouding tot een legataris bestaat een dergelijke verplichting niet bij gebrek aan een wettelijke grondslag daarvoor.

De vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.