De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of overboekingen en pinpasopnames van de bankrekeningen van de erflater onrechtmatig waren.

Erflater is de op 26 juli 2022 overleden vader van eiser (hierna: erflater).

Gedaagde is de nicht van erflater (haar moeder is de zus van erflater).

Sinds 1997 was gedaagde mantelzorger voor erflater.

Tot 2001 had erflater nauwelijks contact met zijn vijf kinderen, maar daarna zijn de banden hersteld.

Na het overlijden van erflater hebben zijn kinderen de transacties op de bankrekening van erflater bekeken.

Ze zagen dat vanaf juli/augustus 2020 bedragen van de bankrekening van erflater naar eiser gingen.

De kinderen hebben gedaagde over deze bevinding om een verklaring gevraagd.

Op 28 november 2022 heeft gedaagde schriftelijk het volgende verklaard:

Het moge duidelijk zijn dat ik geen financieel beheerder of adviseur ben geweest van erflater. Ik heb hem geholpen met vraagstukken zowel wat betreft zijn gezondheid, huishouding en financiën. Zijn financiën heeft erflater altijd zelf gedaan en op zijn verzoek heb ik handelingen verricht. (…) erflater heeft steeds uitgesproken zolang hij wilsbekwaam is, zijn eigen zaken te willen regelen zoals hij dit voor ogen had. Dit heeft hij tot aan zijn laatste dagen kunnen doen.

Er is geen verklaring noch testament van erflater waaruit blijkt dat ik verantwoordelijk was voor zijn financiële situatie. erflater verzocht mij om boekingen te doen en contanten op te nemen van de rekening. Deze werden aan hem overgedragen. erflater keek wekelijks mee op de laptop van mij en gaf dan aan welke boekingen er moesten worden uitgevoerd.

Hieronder kunt u een overzicht van de uitgave zien die maandelijks terugkwamen voor zover ik mij dit kan herinneren. Ik heb geen afschriften en papieren. De map was weg toen ik in het appartement kwam. Afschriften en bonnen bewaarde erflater niet omdat hij alles digitaal met gedaagde kon zien. Daarvoor had hij destijds bij de bank een digikastje aangevraagd (SNS bank).

Ik wil u er nogmaals op wijze dat ik niet de financieel beheerder van erflater was, maar wel enige verantwoording wil geven over de bedragen die u noemt. (…)

Ook per brief van 2 februari 2023 heeft gedaagde aangegeven hoe de relatie tussen haar en erflater verliep.

Eiser vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde te veroordelen de door eiser geleden schade te vergoeden, althans aan de nalatenschap te voldoen, middels storting van € 25.000,00 op de bankrekening van erflater vanwege de onrechtmatige onttrekkingen van de bankrekening van erflater, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van de dagvaarding, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

Aan haar vordering legt eiser ten grondslag dat gedaagde geld van erflater heeft overgemaakt gekregen in de periode vanaf 1 juli 2020 tot aan het overlijden van erflater.

Er zijn relatief grote en onverklaarbare transacties verricht vanaf de bankrekening van erflater.

Deze transacties passen niet bij zijn normale uitgavepatroon; hij was iemand die spaarzaam leefde.

Erfrecht. Mantelzorg. Overboekingen van bankrekeningen van erflater. Pinpasopnamen. Misbruik van omstandigheden? Normaal uitgavenpatroon? Levensonderhoud. Bewijs.             

De rechter oordeelt als volgt.

Gedaagde heeft betwist dat zij erflater ertoe heeft bewogen geld van zijn rekening naar haar over te maken.

Hij heeft zelf besloten de geldstromen via haar rekening te laten verlopen.

Volgens haar was erflater goed in staat zijn wil te bepalen en niet afhankelijk van haar.

Er is door haar geen misbruik van omstandigheden gemaakt, aldus gedaagde.

De kantonrechter volgt gedaagde in dit betoog.

Dat komt door de volgende omstandigheden.

Gedaagde heeft verklaard dat er twee redenen waren voor de geldstromen die via haar (bankrekening) liepen.

De eerste was dat er in 2020 een conflict tussen erflater en zijn kinderen was ontstaan over bedragen die hij aan de kleinkinderen wilde schenken en ook daadwerkelijk heeft geschonken.

Er ontstond toen druk op erflater om zijn kinderen zijn financiële huishouding te laten doen.

Erflater heeft dat afgehouden.

Hij wilde zelf zijn financiën (blijven) doen.

Hij wilde niet dat zijn kinderen alles (in)zagen.

De tweede verklaring die [gedaagde] gaf was dat erflater last had van zijn handen en daarom niet goed de pincode in kon toetsen.

Kleine betalingen kon hij daarom wel zelf doen, maar grote bedragen liet hij [gedaagde] pinnen, nadat hij eerst het geld naar haar had overgemaakt.

Erflater betaalde zijn bestedingen dan ook met contant geld.

De kantonrechter ziet geen reden om te twijfelen aan deze toelichting.

De kantonrechter betrekt in dit oordeel de omstandigheid dat, op de bankafschriften die door eiser in de procedure zijn gebracht, nauwelijks afschrijvingen zichtbaar zijn.

Dit terwijl erflater bijvoorbeeld zelf boodschappen deed.

De boodschappen werden kennelijk contact door erflater afgerekend.

Eiser ziet wel reden tot twijfel, maar heeft geen omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden afgeleid dat gedaagde onjuist heeft verklaard en/of dat zaken anders zijn dan ze verteld heeft.

Hoewel de kantonrechter begrijpt dat de kinderen het bijzonder vinden dat hun vader de laatste jaren van zijn leven veel “contant” leefde en niet alle geldstromen via zijn eigen bankrekening liet lopen.

Echter, zo’n bijzonderheid maakt niet dat gedaagde daar (automatisch) een verwijt van valt te maken.

Het was aan erflater om te bepalen wat hij met zijn geld deed.

Ook de eigen stelling van eiser dat erflater in 2020 zijn kinderen geld liet pinnen van zijn eigen rekening om aan de kleinkinderen te geven, is in overeenstemming met het verhaal van gedaagde.

Kennelijk was het toen ook de eigen wil van erflater dat er contant geld van zijn rekening door anderen opgenomen werd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.