De Rechtbank Noord-Holland heeft op 31 mei 2023 uitspraak gedaan over een provisionele vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme portie.  

Eiseres vordert in het incident betaling van een voorschot van € 500.000,- op haar legitieme portie.

Zij stelt dat van haar niet verwacht kan worden dat zij een mogelijk jarenlange juridische strijd moet afwachten.

Het bedrag van het voorschot baseert eiseres op het voorlopig saldo van de nalatenschap dat door gedaagde zelf is berekend op ongeveer 2,6 miljoen euro.

Het verweer van gedaagde dat de legitieme portie nihil is, is hiervoor al verworpen.

Gedaagde voert verder aan dat eiseres geen spoedeisend belang heeft bij uitbetaling van een voorschot.

Er is geen sprake van een mogelijke jarenlange procedure.

De mondelinge behandeling zal over enkele maanden plaatsvinden.

Eiseres heeft ook niet gesteld dat zij geen inkomen of vermogen heeft en het geld nu nodig heeft.

Verder is de boedelbeschrijving nog niet compleet en zal eiseres zich nog moeten uitlaten over eventuele giften aan haar die in mindering komen haar legitieme portie.

Bij het afwegen van de belangen van partijen zijn onvoldoende zwaarwegende belangen aanwezig om het gevorderde voorschot in een incident toe te wijzen, aldus gedaagde.

Erfrecht. Legitieme. Voorlopige voorziening. Provisionele vordering tot betaling van een voorschot op de legitieme portie. Belangenafweging. Spoedeisend belang. Restitutierisico.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank stelt vast dat eiseres in het incident voldoende processueel belang heeft bij de incidentele vordering.

De gevraagde voorlopige voorziening hangt samen met de hoofdvordering en is gericht op een voorziening die voor de duur van de aanhangige bodemprocedure kan worden gegeven.

Derhalve moet worden beoordeeld of een afweging van de belangen van partijen de gevorderde ordemaatregel rechtvaardigt.

In dit kader is vereist dat de partij die de voorlopige voorziening vordert een zodanig spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening heeft dat van hem niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemzaak afwacht.

Bij een gevorderde voorziening in de vorm van betaling van een geldsom als voorschot is voorts van belang dat, in verband met het restitutierisico, toewijzing over het algemeen alleen gerechtvaardigd is indien de vordering tot het beloop van het gevorderde voorschot reeds voldoende vaststaat dan wel op eenvoudige wijze kan worden vastgesteld.

De rechtbank overweegt dat het er op lijkt dat de legitieme portie waar eiseres aanspraak op kan maken een aanzienlijk bedrag betreft, maar spoedeisend belang bij uitbetaling van een voorschot daarop ontbreekt.

Gedaagde heeft er terecht op gewezen dat de mondelinge behandeling over enkele maanden kan plaatsvinden waarna in beginsel vonnis volgt.

Van een jarenlange procedure zal dus geen sprake zijn.

Eiseres heeft niet voldoende duidelijk gemaakt waarom van haar niet gevergd kan worden dat de uitkomst van de bodemprocedure afwacht.

De vordering tot betaling van een voorschot zal daarom worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.