De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie de vordering tot inkorting diende in te stellen jegens de begiftigde.

Op 8 december 2017 is te A overleden de erflater.

Erflater heeft drie kinderen achtergelaten, te weten A, B en gedaagde.

Erflater heeft bij testament van 20 juli 2011 over zijn nalatenschap beschikt.

Daarbij heeft hij gedaagde uitgesloten als erfgenaam.

De legitieme portie van A en B is door een schenking aan gedaagde geschonden.

De legitimaire tekorten van A en B kunnen niet uit de boedel worden voldaan, zodat ingekort kan geworden op (onder meer) de gift aan gedaagde.

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inkorting. Niet de executeur, maar de legitimaris dient een vordering van inkorting in te stellen jegens de begiftigde.

De rechter oordeelt als volgt.

Gedaagde heeft zich op het standpunt gesteld dat eisers niet-ontvankelijk zijn in hun primaire vordering, omdat volgens hem alleen de legitimaris een beroep kan doen op inkorting.

Eisers hebben gesteld dat zij op grond van artikel 4:145 BW privatief bevoegd zijn.

Dat standpunt van eisers wordt niet gevolgd.

Het is weliswaar juist dat een executeur privatief bevoegd is om de erfgenamen te vertegenwoordigen, maar in artikel 4:79 onder b BW is bepaald dat de legitimaris – in dit geval dus A en B – een vordering verkrijgt op de begiftigde – in dit geval gedaagde – door inkorting als bedoeld in artikel 4:89 BW.

In deze situatie kunnen dus niet eisers als executeurs een vordering jegens gedaagde als begiftigde instellen, maar hebben A en B die bevoegdheid.

Voor zover is bedoeld met de door A en B verstrekte volmacht de niet-ontvankelijkheid te repareren, wordt daaraan voorbij gegaan.

Eisers zijn de procedure begonnen in hun hoedanigheid van executeurs.

Gedurende een procedure kan de hoedanigheid van een procespartij niet wijzigen.

Eisers kunnen daarom in deze procedure niet (gaan) optreden als gevolmachtigden van A en B.

Eisers zijn dan ook niet-ontvankelijk in hun primaire vordering.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.