De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 augustus 2022 uitspraak gedaan over de uitleg van een overeenkomst aangaande een eeuwigdurend grafrecht.  

De kantonrechter stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat tussen H en gedaagde een overeenkomst tot stand is gekomen betreffende het begraven van haar vader.

Het geschil gaat over de inhoud van die overeenkomst.

Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

De rechter oordeelt als volgt.

De gedaagde is allereerst van mening dat H in strijd met haar toezeggingen geen eeuwigdurend grafrecht heeft verstrekt betreffende haar vader.

De tekst in de notariële akte waarin de kwalitatieve verplichting is gevestigd, luidt namelijk ‘voor onbepaalde tijd en niet eenzijdig opzegbaar’ en dat is volgens gedaagde iets anders dan ‘eeuwigdurend’.

Het komt hier aan op uitleg van de overeenkomst tussen partijen.

Wat mag gedaagde verstaan onder ‘eeuwigdurend’ als het gaat om het grafrecht?

De kantonrechter is van oordeel dat hieronder moet worden verstaan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd geldt en niet eenzijdig opzegbaar is.

De kantonrechter overweegt dat de term ‘eeuwigdurend’ geen gebruikelijke juridische term is.

Aan het feit dat deze term niet voorkomt in de notariële akte betreffende de kwalitatieve verplichting, kan daarom niet de conclusie worden verbonden dat het grafrecht niet eeuwigdurend is.

De notaris heeft gebruik gemaakt van bestaande juridische aanduidingen.

Een overeenkomst waarvan het de bedoeling is dat die voor altijd geldt, wordt dan aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij de mogelijkheid dat een van de partijen de overeenkomst beëindigt omdat die partij de overeenkomst – simpelweg – niet meer wenst voort te zetten, wordt uitgesloten.

In dit geval betekent dit dat H de overeenkomst alleen kan beëindigen op een andere manier dan door opzegging, als de wet die mogelijkheid geeft.

De kantonrechter denkt daarbij aan de – door H zelf als voorbeeld genoemde – mogelijkheid van wijziging of ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden.

Die mogelijkheid kan niet contractueel worden uitgesloten en staat dus niet in de weg aan de uitleg van de overeenkomst als ‘eeuwigdurend’.

Het gaat immers om de bedoeling van partijen zelf en die bedoeling is dat zij de overeenkomst niet zomaar kunnen opzeggen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.