De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 9 april 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar.

Het verzoek strekt tot het benoemen van een vereffenaar.

Verzoekers voeren aan dat de verhoudingen tussen de erfgenamen onderling en tussen de erfgenamen en de kinderen die zijn uitgesloten als erfgenaam zijn verstoord.

Er is geen onderling contact en geen vertrouwen als gevolg van ernstige gebeurtenissen uit hun jeugd.

Ook is er sprake van een tegenstrijdig belang tussen de erfgenamen en de schuldeisers, in de vorm van de kinderen die als erfgenaam zijn uitgesloten, begiftigde kinderen en de legitimarissen.

Daarnaast zijn alle erfgenamen ook schuldeisers uit hoofde van de vordering uit de nalatenschap van hun vooroverleden moeder.

Als gevolg van dit alles is de nalatenschap tot op heden onbeheerd.

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

De rechter oordeelt als volgt.

Op grond van artikel 4:203 lid 1 aanhef en onderdeel a. BW kan de rechtbank, na een aanvaarding van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, op verzoek van een erfgenaam overgaan tot benoeming van een vereffenaar.

Uit de dossierstukken is naar het oordeel van de rechtbank voldoende vast komen te staan dat de benoeming van een vereffenaar geboden is.

De rechtbank overweegt dat afdoende is gebleken dat de nalatenschap op dit moment onbeheerd is.

Daarnaast vergt de berekening van de legitieme porties en de mogelijke inkorting van de schenkingen een gedegen juridisch inzicht in en ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen.

Van de erfgenamen kan een dergelijk(e) inzicht en ervaring niet verlangd worden.

Gelet op deze omstandigheden is de noodzaak tot benoeming van een vereffenaar in het kader van artikel 4:203 lid 1 BW vast komen te staan, zodat de rechtbank tot benoeming van een vereffenaar zal overgaan.

De rechtbank is verzocht om zonder voorafgaande mondelinge behandeling tot benoeming van een vereffenaar over te gaan.

De rechtbank kan aan dit verzoek tegemoet komen, nu alle in het dossier bekende personen die in artikel 4:206 BW genoemd worden met het verzoek ingestemd hebben zonder een zitting te verzoeken en niet is gebleken dat er door de executeur een ruimschootsverklaring is afgelegd, zodat op grond van de stukken het verzoek kan worden toegewezen.

De rechtbank is verzocht om mevrouw T, kandidaat-notaris te Vught, tot vereffenaar te benoemen.

Deze voorgestelde vereffenaar heeft zich, blijkens de overgelegde bereidstellingsverklaring, bereid verklaard deze functie te vervullen.

De rechtbank acht de voorgestelde vereffenaar, gelet op haar kennis en ervaring als gecertificeerd NOVEX executeur, voldoende geschikt om de functie van vereffenaar te vervullen.

De voorgestelde kandidaat-notaris zal tot vereffenaar worden benoemd.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.