De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 april 2020 uitspraak gedaan de betekening van een exploot in een brievenbus van een gedaagde vanwege de maatregelen betreffende het coronavirus.

Eisende partij heeft een vordering ingesteld tegen gedaagde partij overeenkomstig de door haar overgelegde dagvaarding. Gedaagde partij is niet in de procedure verschenen.

Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

De rechter oordeelt als volgt.

De dagvaarding vermeldt dat in verband met het coronavirus is betekend op de manier als omschreven in artikel 47 lid 1 Rv.

In de dagvaarding is geen afdoende toelichting gegeven waarom in deze zaak de noodzaak daartoe aanwezig was en waarom dus niet is betekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46 lid 1 Rv.

Daarom is sprake van een gebrek in de betekening dat nietigheid meebrengt.

Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de door de regering uitgevaardigde maatregelen in verband met het coronavirus op zichzelf niet beletten dat een exploot in persoon of aan een huisgenoot wordt betekend (artikel 46 lid 1 Rv).

Onder bijzondere omstandigheden kan daartoe wel een belemmering aanwezig zijn, maar deze feitelijke omstandigheden zullen op grond van artikel 47 lid 1, laatste volzin, in het exploot moeten worden vermeld.

Eisende partij wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen.

Eisende partij dient gedaagde partij, onder mee betekening van dit vonnis en aanhechting aan het exploot van de eerder uitgebrachte dagvaarding, opnieuw op te roepen onder aanzegging dat zal worden voort geprocedeerd op de oorspronkelijke dagvaarding.

Bij het uitbrengen van het herstelexploot dient eisende partij de wettelijke dagvaardingstermijn in acht te nemen.

De kantonrechter stelt eisende partij in de gelegenheid een herstelexploot uit te brengen, waarbij zij gedaagde partij op de juiste wijze aanzegt dat de zaak weer zal dienen op de openbare civiele terechtzitting

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat contractenrecht over de gevolgen van de Coronacrisis voor uw bedrijf of onderneming, over de procesrechtelijke gevolgen van de Coronacrisis of over contractuele overmacht vanwege de Coronacrisis, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het contractenrecht, bezoek dan onze website over het contractenrecht en het ondernemingsrecht. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.