Het legitieme portie of ook wel het deel van de erfenis genoemd waar het kind altijd recht op heeft is een wettelijk bepaald erfdeel. Ook wanneer u onterfd bent heeft u nog recht op dit legitieme portie. Wanneer u beroep wilt doen op dit legitieme portie, moet u dit binnen vijf jaar na overlijden doen of binnen het termijn die door de belanghebbende is vastgesteld. 

Omdat het beroep doen op het legitieme portie ingewikkelder kan zijn dan u denkt, raden wij u aan om u te laten adviseren door een van onze legitieme advocaten. Het gevolg van het beroep op een legitieme is dat u meestal maar de helft van uw erfdeel krijgt. Wij adviseren u daarom graag hoe u het beste te werk kunt gaan. Bel ons vrijblijvend via 020-3980150 of vul het contactformulier in. Wij staan graag voor u klaar. 

Hoe kunt u beroep doen op het legitieme portie?

Als onterfd kind heeft u recht op de helft van het erfdeel wat u eigenlijk zou moeten krijgen. U kunt binnen vijf jaar zelf dit beroep doen, door het aan te geven bij de betreffende partij. U kunt hiervoor een brief sturen naar de erfgenamen, executeur of de notaris die het nalatenschap behandeld. U kunt de notaris achterhalen via het boedelregister van de rechtbank. Het kan handig zijn om bij dit proces hulp in te schakelen van een advocaat. Zij kunnen u advies geven en nagaan of u niet tekort komt door bijvoorbeeld schenkingen aan de erfgenamen. 

Het legitieme portie berekenen

Wanneer u bent onterfd kan uw legitieme portie alleen uit geld bestaan. U heeft dus geen recht meer op het erven van spullen omdat u officieel geen erfgenaam bent. Onze advocaten kunnen u uiteraard helpen bij het berekenen van dit legitieme portie, maar u kunt dit ook zelf uitrekenen. Allereerst moet daarvoor het breukdeel worden berekend, dit is de helft van het deel waar u recht op zou hebben volgens het versterferfrecht. Het uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de omvang van het nalatenschap vermeerderd met bepaalde giften die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan. Het is daarnaast ook goed om te kijken welke schulden wel en niet meetellen bij de legitieme. 

Brenner advocaten staat voor u klaar

Kunt u wel hulp gebruiken bij het doen van een beroep op het legitieme portie of wilt de erfgenamen uw legitieme niet betalen. Dan staan onze advocaten voor u klaar. Wij kunnen eenvoudig een dagvaarding uitbrengen waarin uw legitieme wordt gevorderd. 
Wilt u meer weten over een beroep doen op een legitieme portie of heeft u een specifieke vraag? Neem dan gerust contact met ons op via 020-3980150 of vul het contactformulier in.