Bevoegdheidsincident, forumkeuze, consumentenovereenkomst en terugkoopgarantie van onroerend goed

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 augustus 2017 uitspraak gedaan in een bevoegdheidsincident over een forumkeuzebeding, een consumentenovereenkomst en een terugkoopgarantie van onroerend goed. C Estate heeft een project voor vakantiewoningen in Turkije gelanceerd en dat project onder andere door middel van een reclamebrochure onder de aandacht van het Nederlandse publiek [...]

By |2018-02-09T06:05:36+01:009 februari 2018|

Verdeling gemeenschap. Welk recht is van toepassing op de verdeling van de onroerende zaken in China?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een gemeenschap en over de vraag welk recht van toepassing is op de verdeling van onroerende zaken in China. Nu het hof heeft geoordeeld dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt omtrent de verdeling heeft de man [...]

By |2018-02-06T07:07:15+01:006 februari 2018|

Koopovereenkomst woning. Wettelijke bedenktijd. Rechtsgeldige ontbinding?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 26 juli 2017 uitspraak gedaan over de koopovereenkomst van een recreatiewoning. Was voldoende komen vast te staan dat ontbindingsverklaring per aangetekende e-mail eisers binnen de wettelijke bedenktijd had bereikt? Koopovereenkomst binnen 3 dagentermijn ontbonden. Veroordeling tot nakoming afgewezen. Toepasselijk recht en rechtsmacht Omdat partijen in Duitsland [...]

By |2018-02-04T06:26:42+01:004 februari 2018|

Kan een buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer worden gelegd? Litispendentie.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer kan worden gelegd. Artikel 12 Rv. Litispendentie. Artikel 12 Rv bepaalt dat indien een zaak voor de rechter van een vreemde staat aanhangig is gemaakt en daarin een beslissing [...]

By |2018-02-03T07:39:21+01:003 februari 2018|

Toerekenbare tekortkoming makelaar bij de verkoop van een woning? bemiddelingsovereenkomst

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 3 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een makelaar toerekenbaar tekort was gekomen bij de bemiddeling van de verkoop van een woning. Toerekenbare tekortkoming makelaar De advocaat van gedaagde heeft subsidiair als verweer aangevoerd dat S, de makelaar,  toerekenbaar tekort is geschoten in haar [...]

By |2018-02-03T07:36:54+01:003 februari 2018|

Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder. Geldopnames. Gemaakte kosten ter verzorging. Gemaakte advocaatkosten. Bewindvoerder in de zorg van een goede bewindvoerder tekortgeschoten?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 mei 2017 uitspraak gedaan over de zorgvuldigheidsplicht van de bewindvoerder in het erfrecht. De bewindvoerder was gedeeltelijk in de zorg van een goede bewindvoerder tekortgeschoten. De zoon stelt dat de tas ten tijde van overhandiging een bedrag van € 72.000,- bevatte. Zijn vader heeft de [...]

By |2018-02-02T06:33:53+01:002 februari 2018|
Go to Top