Onrechtmatige daad makelaar van verkoper ten opzichte van koper woning?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Gelderland heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over een gestelde onrechtmatige daad van de makelaar van een verkoper ten opzichte van de koper van een woning. De advocaat van eiser legt aan deze vordering, in het licht van de vaststaande feiten, de navolgende stellingen ten grondslag. De makelaar [...]

By |2018-01-20T07:34:14+01:0020 januari 2018|

Grondexploitatieovereenkomst. Uitleg systeem en strekking Wet ruimtelijke ordening (Wro) inzake grondexploitatie.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 30 augustus 2017 uitspraak gedaan over een grondexploitatieovereenkomst en de uitleg systeem en strekking van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) inzake grondexploitatie. De kern van het geschil is gelegen in de vraag of de gemeente met het sluiten van de grondexploitatieovereenkomsten met eisers (door hen ook [...]

By |2018-01-19T07:12:01+01:0019 januari 2018|

Vordering tot uittreding. Gedwongen overname van aandelen van minderheidsaandeelhouder

Van onze advocaat aandeelhouder. De Rechtbank Overijssel heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot uittreding en de gedwongen overname van aandelen van een minderheidsaandeelhouder. Artikel 2:343 BW. Door samenstel van factoren is eiser als minderheidsaandeelhouder in zijn belang geschaad door de gedragingen van gedaagde als meerderheidsaandeelhouder. Eiser is als minderheidsaandeelhouder in [...]

By |2018-01-16T05:43:31+01:0016 januari 2018|

Internationaal recht. De ten uitvoerlegging van een overeenkomst en de bevoegdheid van de rechter

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 april 2017 uitspraak gedaan over de ten uitvoerlegging van een overeenkomst en de bevoegdheid van de rechter. Internationale rechtsmacht. Ten onrechte heeft de eerste rechter zich onbevoegd geacht. De vorderingen zijn gebaseerd op een overeenkomst die in Amsterdam moet worden uitgevoerd en op een in [...]

By |2018-01-15T06:18:16+01:0015 januari 2018|

Bestuurdersaansprakelijkheid voor faillissement : het vermoeden van onbehoorlijk bestuur

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid voor faillissement en het vermoeden van onbehoorlijk bestuur. Toetsingskader Alvorens nader uit te werken welke conclusies ten aanzien van het al dan niet bestaan van aansprakelijkheid aan de zijde van de bestuurders getrokken kunnen worden uit de voorhanden zijnde [...]

By |2018-01-14T05:30:31+01:0014 januari 2018|

Uitleg koopovereenkomst activa uit een failliete boedel: maakten de aandelen van failliet in een buitenlandse onderneming onderdeel uit van de koopovereenkomst?

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Overijssel heeft op 21 november 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst van de activa uit een failliete boedel: maakten de aandelen van failliet in een buitenlandse onderneming onderdeel uit van de koopovereenkomst? Tussen partijen is in geschil of de aandelen van I in WK Holding onderdeel [...]

By |2018-01-12T05:05:18+01:0012 januari 2018|

Matiging van contractuele boete omdat wordt afgezien van het kopen van een woning?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 18 september 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een matiging van de contractuele boete die verschuldigd was omdat werd afgezien van het kopen van een woning naar redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd was. Een man verzoekt matiging van de boete die hij verschuldigd is omdat hij [...]

By |2018-01-11T05:13:57+01:0011 januari 2018|

Erfrecht. Schorsing vonnis? Juridische misslag uitvoering testament en afwikkeling nalatenschap? Waardering woning in nalatenschap

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over de schorsing van een vonnis, waarbij, volgens de eisers, sprake was van een kennelijke misslag in de uitvoering van het testament en de afwikkeling van het testament. Centraal stond de vraag over de waardering van de woning in de nalatenschap. [...]

By |2018-01-09T06:27:00+01:009 januari 2018|

Non-conformiteit en klachtplicht bij de koop van een woning

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over de verkoop van een woning met een ondeugdelijke dakconstructie die niet voldeed aan de geldende bouwnormen. Beroep op klachtplicht artikel 7:23 BW afgewezen. Non-conformiteit. De gebreken hoefden voor de kopers niet kenbaar te zijn op het moment van het tot [...]

By |2018-01-08T05:39:43+01:008 januari 2018|

Non-concurrentie na overname onderneming?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 31 oktober 2017 uitspraak gedaan over het wel of niet bestaan van een non-concurrentiebeding na de overname van een onderneming. De grieven strekken tot het betoog dat appellante niet toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomsten. Volgens appellante is tussen partijen niet een non-concurrentiebeding [...]

By |2018-01-05T06:11:45+01:005 januari 2018|
Go to Top