Overname onderneming na due diligence onderzoek : mededelingsplicht geschonden?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de overname van een besloten vennootschap na een due dilligence onderzoek. De vraag was of de verkoper zijn mededelingsplicht bij de verkoop van de onderneming had geschonden. Het gaat in dit geding, kortweg, om het volgende. Volgens een overnameovereenkomst heeft B [...]