Aansprakelijkheid van de bestuurder voor de volstortingsverplichting

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2017 uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een bestuurder voor de volstortingsverplichting. De vraag of aan de volstortingsverplichting is voldaan spitst zich toe op de vraag of bij de oprichting van de BV was voldaan aan de volstortingsverplichting. In artikel 2:203a BW (oud), zoals [...]

By |2017-08-08T07:15:46+01:008 augustus 2017|

Waardering van aandelen bij uitkoop van aandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Op 16 mei 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de waardering van aandelen in de uitkoopprocedure. De advocaat van A heeft zijn vordering gegrond op artikel 2:201a BW. De Ondernemingskamer heeft op grond van het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW ambtshalve te onderzoeken of A ten [...]

By |2017-08-07T05:48:44+01:007 augustus 2017|

De vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen

Van onze advocaat bedrijfsovername. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 februari 2017 uitspraak gedaan over de vernietiging van een overeenkomst tot overdracht van aandelen. De advocaat van M vordert primair een verklaring voor recht dat de koop en aandelenoverdracht van 6 augustus 2013 op 18 december 2013 buitengerechtelijk is vernietigd, althans dat de rechtbank die [...]

By |2017-08-03T06:45:06+01:003 augustus 2017|

Vormt de economische crisis een onvoorziene omstandigheid?

Van onze advocaat ondernemingsrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 30 mei 2017 uitspraak gedaan of de economische crisis en de stagnerende vastgoed markt een onvoorziene omstandigheden vormen zoals bedoeld in artikel 6:258 BW. Met de grieven bestrijdt de advocaat van appellant het oordeel van de rechtbank dat de slechte economische situatie op de huizenmarkt in [...]

By |2017-08-03T06:43:28+01:003 augustus 2017|

Het inzagerecht van aandeelhouders in de stukken van de onderneming

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 20 juni 2017 uitspraak gedaan over het inzagerecht van aandeelhouders in de stukken van de onderneming. In de eerste grief voeren appellanten aan dat zij krachtens artikel 2:212 BW en artikel 18 lid 4 van de statuten van de onderneming recht hebben op de door [...]

By |2017-08-02T06:38:35+01:002 augustus 2017|

De vergoeding van schade bij proportionele aansprakelijkheid

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedaan over de vergoeding en de omvang van schade bij proportionele aansprakelijkheid. Beoordeeld dient te worden of het beroep van de advocaat van eiser op kansschade subsidiair proportionele aansprakelijkheid slaagt. Gedaagden hebben betoogd dat voor toepassing van het leerstuk van kansschade geen [...]

By |2017-08-01T06:18:57+01:001 augustus 2017|
Go to Top