Afbreken onderhandelingen bij een bedrijfsovername onrechtmatig?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan over afgebroken onderhandelingen bij een bedrijfsovername. De advocaat van K voert, kort samengevat, aan dat eiser er op geen enkel moment gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat tussen partijen een overeenkomst tot stand zou komen. Tot op het laatst bestond tussen partijen geen overeenstemming [...]

By |2017-07-13T05:14:39+01:0013 juli 2017|

Koopovereenkomst mondeling tot stand gekomen? Schriftelijkheidsvereiste?

Van onze advocaat contractenrecht. Op 12 april 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de vraag of een mondelinge koopovereenkomst tot stand was gekomen of dat deze schriftelijk had moeten worden gesloten. Kern van het geschil tussen partijen vormt de vraag of tussen hen een koopovereenkomst tot stand gekomen is. De advocaat van eiser [...]

By |2017-07-12T06:05:22+01:0012 juli 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid en de benadeling van schuldeisers

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 2 maart 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de bestuurders van een onderneming voor de benadeling van de schuldeisers van de vennootschap. Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is [...]

By |2017-07-12T06:00:15+01:0012 juli 2017|

Volmacht van aandeelhouder onrechtmatig?

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Op 19 april 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van een volmacht aan een aandeelhouder verleend door een bestuurder van een onderneming. De volmacht van de aandeelhouder betekende in feite een ontoelaatbare volmacht om de onderneming te besturen. A heeft als bestuurder van de onderneming op [...]

By |2017-07-11T05:18:47+01:0011 juli 2017|

Legitieme portie en bijstand

Met enige regelmaat worden wij bevraagd omtrent het verkrijgen van geld uit een erfenis wanneer iemand een bijstandsuitkering heeft. In principe valt daar voor een advocaat niet veel winst te behalen. Op 3 september 2015 was bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, het volgende aan de orde, zie   https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:8068&showbutton=true&keyword=legitieme+portie Mevrouw X had uit de [...]

By |2017-07-10T09:02:20+01:0010 juli 2017|

Vordering tot schorsing van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder

Van onze advocaat aandeelhouder. Op 22 juni 2017 heeft de Rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in kort geding over de vordering tot schorsing van de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) tot ontslag en schorsing van de statutair bestuurder van een onderneming. Het ontslag van een statutair bestuurder Het wettelijk uitgangspunt met betrekking tot [...]

By |2017-07-07T05:05:53+01:007 juli 2017|

Inhoud en de reikwijdte van een due diligence onderzoek

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over de inhoud en reikwijdte van een due diligence onderzoek met het oog op investeringen in Amerikaans vastgoed. De kern van het verwijt van Investeerders is gelegen in het niet doen van een deugdelijk due diligence onderzoek voorafgaand aan de investering. De rechtbank [...]

By |2017-07-06T06:43:12+01:006 juli 2017|

Bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Onlangs heeft de advocaat-generaal bij het Parket bij de Hoge Raad de bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht nog eens kort uiteengezet. Bestuurdersaansprakelijkheid Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden [...]

By |2017-07-05T07:37:55+01:005 juli 2017|

Is voortijdige gedeeltelijke verdeling van een nalatenschap mogelijk?

Van onze advocaat verdeling erfrecht. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 maart 2017 de mogelijkheid besproken van een voortijdige partiële verdeling van een erfenis. De partiële verdeling van een erfenis De wet bevat geen duidelijk of expliciet verbod op het vroegtijdig, namelijk vóór voltooiing van de vereffening, partieel verdelen van een nalatenschap. [...]

By |2017-07-04T05:51:48+01:004 juli 2017|

De hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VOF

Van onze advocaat contractenrecht. Op 5 april 2017 heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over de hoofdelijk aansprakelijk van de vennoten van een VOF voor de schulden van de VOF. De vennoot van een VOF is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF die ten tijde van zijn toetreding reeds bestonden. De uitgetreden vennoot [...]

By |2017-07-04T05:48:41+01:004 juli 2017|
Go to Top